فضا هم کالیفرنیا دارد!

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
کالیفرنیا در فضا چه می کند؟
این تکه ابر کیهانی که در بازوی شکارچی کهکشان مارپیچی راه شیری شناورست، به گونه ای شانسی نقشه ی کالیفرنیا در ساحل باختری کشور آمریکا را باز می نماید. خورشید ما نیز تنها ۱۵۰۰ سال نوری دورتر از سحابی کالیفرنیا، درون همین بازوی کهکشان راه شیری جای دارد.
این سحابی که با نام NGC ۱۴۹۹ نیز شناخته می شود، نمونه ی خوبی از یک سحابی گسیلشی (نشری) با درازای نزدیک به ۱۰۰ سال نوری است.
در این عکس، رنگ اصلی سحابی کالیفرنیا سرخ است. این رنگ نشان ویژه ی اتم های هیدروژنی است که در اثر پرتوی پرانرژی ستارگان، یونیده (الکترون از دست داده) و دوباره الکترون گرفته اند و تابشی سرخ فام در طول موج بلندتر می تابانند.
ستاره ای که بیش از همه با نور خود باعث یونش و برافروختگی بیشتر گازهای این سحابی شده، به احتمال بسیار ستاره ی داغ، درخشان و آبی فام "کیسی برساووش" (ξ Per) است که درست سمت راست سحابی دیده می شود.
سحابی کالیفرنیا که یکی از هدف های معمول برای عکاسان نجومی است را می توان با یک تلسکوپ میدان گسترده، در آسمانی تاریک و در محدوده ی صورت فلکی برساوش (پرساووش)، به فاصله ی نه چندان دور از خوشه ی پروین تماشا کرد.

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
California - Orion Arm - spiral Milky Way Galaxy - Sun - California Nebula - NGC 1499 - emission nebula - hydrogen - atom - electron - ionized - Xi Perse - astrophotographer - constellation of Perseus - Pleiades

منبع: apod.nasa.gov

1 دیدگاه شما:

ناشناس

این تصویر فوق العاده زیباست

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه