ستارگان و ابرهای تیره در سحابی "مرغ دونده"

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
از درون تخم های این مرغ شاید ستاره در بیاید.
سحابی نشری (گسیلشی‌) که در این تصویر با رنگ آمیزی علمی نشان داده شده به نام IC ۲۹۴۴ رده بندی شده ولی چون در نمای گسترده تر، همانند مرغی در حال فرار دیده می شود به نام سحابی "مرغ دونده" یا مرغ فراری هم شناخته شده.
نزدیک بالای تصویر ابرهای مولکولی تیره و کوچکی را می بینیم که انباشته از ذرات غبار کدر و نورآشام کیهانی‌اند. نام کلی این گونه ابرهای مات "گویچه های بوک" است ولی این دسته ی ویژه از این گویچه های بوک را از روی نام یابنده‌شان، به نام "گویچه‌های تکری" می شناسیم.
این "تخم"ها جایگاه هایی با توانایی چگالش گرانشی و ستاره زایی هستند، گرچه سرنوشت این گروه روشن نیست چرا که تابش نیرومند ستارگان پیرامون دارد به سرعت آن ها را می فرساید و از هم می پاشد، مانند تکه‌های کَره در یک ماهیتابه ی داغ کیهانی.
این ستارگان بزرگ و پرانرژی به همراه تکه های گاز برافروخته و مناطق پیچیده ی غبار بازتابنده، یک خوشه ی باز به نام "کالیندر ۲۴۹" را پدید آورده اند.
فاصله ی این سحابی از زمین ۶۰۰۰ سال نوریست و گستردگی این چشم‌انداز شکوهمند کیهانی در این فاصله به ۶۰ سال نوری می رسد.


-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
egg - chicken - star - emission nebula - IC 2944 - Running Chicken Nebula - molecular cloud - Thackeray's Globules - gravitational condensation - open cluster - Collinder 249 - nebula

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه