ابرهای بازتابی فضا که یک "مرد دونده" آن ها را از هم جدا کرده!

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
اخترشناسان گاهی وقت ها ۱۹۷۰ی های آسمان را نادیده می گیرند، مانند این گروه زیبا از سحابی های بازتابی در صورت فلکی شکارچی - NGC ۱۹۷۷ ،NGC ۱۹۷۵، و NGC ۱۹۷۳ - که معمولا در پرتوی چشمگیر پرورشگاه ستاره ای شناخته شده تری که نزدیکشان است، یعنی سحابی شکارچی (جبار)، گم می شوند.
این سه سحابی بازتابی که در راستای شمشیر شکارچی، در شمال مجموعه سحابی درخشان شکارچی جای دارند، بخشی از ابر مولکولی غول پیکر شکارچی در فاصله ی ۱۵۰۰ سال نوری از زمین هستند ولی بیشتر تابش آبی فامشان از بازتاب نور ستارگان داغ و جوان توسط غبار ریشه گرفته است.
در این تصویر رنگی واضح، بخشی از سحابی شکارچی را در پایین چشم انداز، و گروه سحابی های بازتابی را هم در مرکز عکس می بینید.
NGC ۱۹۷۷ درست زیر مرکز دیده می شود و مناطق تاریکی که آراسته به پرتوی سرخ فام اتم های هیدروژنند آن را از دو سحابی دیگر - NGC ۱۹۷۳ در بالا، راست و NGC ۱۹۷۵ در بالا، چپ- جدا کرده است. خود این مناطق تاریک با هم از چشم بسیاری از ستاره شناسان شکل یک مرد دونده را دارند و به همین نام هم خوانده شده اند.

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:
https://telegram.me/onestar_in_sevenskies

واژه نامه:
reflection nebula - Orion - NGC 1977 - NGC 1975 - NGC 1973 - Orion Nebula - molecular cloud - interstellar dust - hydrogen - atom - running man

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه