میهمانان خوانده و ناخوانده آسمان سپیده دم

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این چشم اندازِ بهنگام که از پیوند دو نمای تلسکوپی با نوردهی های ۳۰ ثانیه ای درست شده، پهنه ای از آسمان سپیده دم سیاره ی زمین، هم ارز ۱۰ برابر قرص ماه را می پوشاند. این نماها در آغاز سال ۲۰۱۶، از تنه‌ریف در جزایر قناری گرفته شده اند.

در بالای چارچوب، گیسو و دُم کم نور دنباله دار بُورِلی (P/19) را می بینیم. این دنباله دار یک دوره ی مداری هفت ساله دارد و نزدیک آغاز سده ی ۲۱ میلادی (سال ۱۹۹۸)، فضاپیمای سوخت یونیِ Deep Space 1 با هسته ی آن دیدار کرد.

در پایین چشم انداز هم ستاره ی درخشان "نگهبان شمال" (سماک رامح، ژوبین‌دار، آلفای گاوران) را در کنار دنباله دار کاتالینا (C/2013 US10) می بینیم، دنباله داری که برای نخستین بار از ابر اورت وارد فضای درونی سامانه ی خورشیدی شده.

دُم غباری زردفام کاتالینا که راستای مدارش را نشان می دهد، رو به پایین، سمت راست کشیده شده. دم یونی پیچیده ی آن که در اثر باد و توفان های خورشیدی آشفته شده، رو به بالا، سمت راست کشیده شده و تا بیش از نیمه ی چارچوب ادامه دارد.

پدیده ی چشمگیر دیگری که در زمان نوردهی ۳۰ ثانیه ای در چشم انداز به ثبت رسیده، رد یک شهاب درخشان است که در میانه ی چارچوب، به چابکی رو به سمت چپ گریخته است.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
full moon - planet - Earth - Canary Islands - coma - tail - Comet Borrelly - P/19 - comet - orbital period - nucleus - ion - Deep Space 1 - star - Arcturus - Alpha Bootes - Comet Catalina - C/2013 US10 - Oort Cloud - dust tail - Sun - ion tail - meteor

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه