سه رکن ستاره‌شناسی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر (۴ مگ)
عکس از: بابک تفرشی

در این عکس که از رصدخانه ی لاسیای شیلی گرفته شده، قرص کامل ماه را در پایین آسمان ارغوانی می بینیم، یک عکاس نشسته بر روی سنگ ها، و "تلسکوپ فناوری نوین" (NTT) را هم بر روی یک تپه. این عکس سه چیز مورد نیاز در ستاره شناسی رصدی را به نمایش گذاشته: یک جرم برای رصد، یک تلسکوپ برای رصد آن جرم، و یک شخص که کار رصد را درک کند و بفهمد.

ماه نزدیک ترین جرم کیهانی به ما است و به عنوان تنها ماهواره ی طبیعی زمین، با فاصله ی ۴۰۰ هزار کیلومتر به گرد آن می چرخد. ماه با وجود پرتوی سیمگون و زیبایی که دارد دوست چندان خوبی برای اخترشناسان نیست. پرتوی آن که در واقع بازتاب نور خورشید است، باعث آلودگی نوری شده و رصد اجرام دورتر و بسیار کم نور را برای رصدگران دشوار می سازد. با این حال مرد درون این عکس، اینجا باکی از آلودگی نوری ندارد و ستایشگر این چشم انداز نیز هست. این شخص بابک امین تفرشی است، یکی از سفیران عکاسی رصدخانه ی جنوبی اروپا (ESO).

تلسکوپ ها پل‌هایی هستند میان اخترشناسان و اجرام فرازمینی. در این عکس می توانیم تلسکوپ NTTی رصدخانه ی جنوبی اروپا را ببینیم، تلسکوپی که نخستین بار در سال ۱۹۸۹ برپا شد و در سال ۱۹۹۷، در برنامه ای به نام "NTT-Big Bang" به طور کامل به روز رسانده شد. یک ویژگی کلیدی NTT اینست که پیشگام بهره گیری از نورشناسی کنشگر (active optics) در تنظیم آینه ی نازک تلسکوپ بوده، به گونه ای که همیشه در وضعیت بهینه برای گرفتن واضح ترین عکس ها قرار دارد.

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
La Silla Observatory - full Moon - New Technology Telescope - NTT - Earth - natural satellite - light pollution - Babak A. Tafreshi - ESO - Photo Ambassador - NTT-Big Bang - active optics

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه