جشن نور و رنگ در آسمان استرالیا

خورشید در شب سال نو دستخوش یک فوران تاجی شد و ابری از ذرات باردار پرانرژی را راهی زمین کرد. این ابر دیروز به زمین رسید و با برخورد به مغناطکره ی آن، یک توفان ملایم زمین-مغناطیسی به همراه جشنی از نور و روشنایی های رنگین در آسمان عرض های بالا به راه انداخت.
در این چشم انداز شبانه ی سال نو، پرده های لرزان و سرخ فام شفق قطبی را در آسمان نیمکره ی جنوبی، بر فراز مورجیانای استرالیا می بینید.
جواهرات دیگری نیز در این آسمان می درخشند که بر خلاف شفق قطبی، گذرا نبوده و همواره زینت بخش آسمان جنوبند:
در سمت چپ کهکشان راه شیری، ستارگان آلفا و بتای قنطورس و ستارگان پرنور چلیپا (صلیب جنوبی) را می بینیم. ابرهای کوچک و بزرگ ماژلان که ماهواره های راه شیری هستند نیز در میانه ی چشم انداز، از پشت شاخه های یک درخت به چشم می خورند. پیکره ی این درخت در برابر زمینه ای از نورهای آسمان به حالت ضدنور در آمده و تیره دیده می شود.
ستاره ی درخشانی که بالای درخت، در چارچوبی از شاخه های آن جای گرفته ستاره ی رودپایان (آخرالنهر) است، ستاره ی آلفای صورت فلکی جوی (نهر) که به نام انتهای جنوبی رودخانه هم شناخته می شود.

تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
coronal mass ejection - New Year's eve - geomagnetic storm - planet - Earth - latitude - aurora australis - Milky Way - Alpha and Beta Centauri - star - Southern Cross - silhouette - satellite galaxy - Large Magellanic cloud - Small Magellanic cloud - Achernar - Alpha star - constellation Eridanus - end of the river

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه