مردابی انباشته از گوگرد، هیدروژن و اکسیژن

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
سحابی بزرگ و باشکوه مرداب انباشته از گازهای داغ و میزبان ستارگان جوان بسیارست.
این مرداب کیهانی که پهنایش به ۱۰۰ سال نوری می رسد و تنها ۵۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد، به اندازه ای بزرگ و درخشان است که بدون تلسکوپ هم می شود آن را در صورت فلکی کمان (قوس) مشاهده کرد.
چندین ستاره ی درخشانی که در آن دیده می شوند، ستارگان خوشه ی NGC ۶۵۳۰ هستند، یک خوشه ی باز که همین چند میلیون سال پیش در دل این سحابی پدید آمده.
خود این سحابی بزرگ که به عنوان (ام۸) نیز شناخته می شود، با خوشه ی NGC ۶۵۳۰ درونش به دلیل وجود نوار گرد و غباری که در سمت چپ مرکز خوشه دیده می شود، به نام "مرداب" نامیده شده اند. توده ی درخشان گاز و غباری که در مرکز سحابی به چشم می خورد هم به نام سحابی ساعت شنی شناخته می شود.
این تصویر از آمیختن نورهای گسیلیده از هیدروژن (رنگ قهوه ای)، گوگرد (سرخ)، و اکسیژن (آبی) درست شده و با روش سیرتر کردن رنگ نمایش داده شده است.
این تصویر یک پردازش تازه از سراسرنمای ام۸ است و پهنه ای به اندازه ی دو برابر قطر ماه کامل را می پوشاند.
وجود گویچه های بسیار در سحابی مرداب نشانه ایست از این که فرآیند ستاره زایی در آن همچنان ادامه خوهد داشت.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Lagoon Nebula - star - constellation of the Archer - Sagittarius - NGC 6530 - open cluster - nebula - M8 - NGC 6523 - Lagoon - Hydrogen - Sulfur - Oxygen - diameter - Full Moon - Star formation - globule

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه