کهکشانی که پشت غبار پنهان شده

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
IC ۳۴۲ که از نظر اندازه با کهکشان های مارپیچی بزرگ و درخشان همسایه‌مان برابری می کند، تنها ۱۰ میلیون سال نوری از ما فاصله داشته و در صورت فلکی شمالیِ گردن درازِ زرافه جای گرفته است.
این جزیره ی گسترده و پهناور کیهانی می توانست کهکشانی برجسته و نمایان در آسمان شب های ما باشد ولی در پشت پرده ی ستارگان و ابر های گاز و غبارِ صفحه ی کهکشان راه شیری پنهان شده و با چشم نامسلح دیده نمی شود.
با این که به خاطر وجود ابرهای کیهانی که میان ما و IC ۳۴۲ قرار گرفته، از نور آن کاسته شده است، ولی در این تصویر تلسکوپی ژرف (با نوردهی بلند) می توان غبار تیره ی درون خود IC ۳۴۲، خوشه های آبی فام ستاره ای و مناطق درخشان و صورتی رنگ ستاره‌زایی در بازوان مارپیچی اش که به دور هسته پیچیده اند را بازشناخت.
IC ۳۴۲ احتمالا به تازگی مرحله ای انفجاری از زایش ستارگان (فرآیند ستاره فشانی) را پشت سر گذاشته و نزدیکی اش به گروه محلی کهکشان ها هم تا آن اندازه هست که گرانشش بر تغییرات و دگرگونی کهکشان های این گروه، از جمله راه شیری تاثیر بگذارد.

در همین زمینه: * همسایه سرخ و خاک آلود

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
IC 342 - spiral galaxy - constellation Camelopardalis - island universe - star - plane - Milky Way galaxy - star cluster - star forming region - spiral arm - core - local group

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه