این جدول تناوبی ریشه کیهانی عنصرها را نشان می دهد

هیدروژن بدن ما که در تک تک مولکول های آب است از مهبانگ (انفجار بزرگ) آمده. هیچ سرچشمه ی مهم و ارزیابی‌پذیر دیگری برای آن در کیهان وجود ندارد.
کربنی که در بدن ماست، و همچنین اکسیژن، از فرآیندهای همجوشی هسته ای در دل ستارگان ریشه گرفته. بیشتر آهن پیکر ما در زمانی دور، به هنگام مرگ ابرنواختری ستارگان دوردست پدید آمده. طلای جواهراتمان نیز به احتمال بسیار دستاورد برخوردهای ستارگان نوترونی است که از روی زمین می توانیم آن ها را به شکل انفجارهای کوتاه-مدت پرتوگاما ببینیم.
عنصرهایی مانند فسفر و مس به مقداری کم در بدن ما وجود دارند ولی برای کارکرد همه ی گونه های شناخته شده ی زندگی نیازی بنیادینند.
جدول تناوبی که اینجا می بینید با رنگ هایی ویژه رنگ آمیزی شده تا بهترین گمانه‌زنی بشر درباره ی ریشه ی هسته ی همه ی عنصرهای شناخته شده را نشان دهد. از سرچشمه ی هسته ای برخی عنصرها از جمله مس هنوز آگاهی کاملی در دست نیست و همچنان موضوعی برای پژوهش های دامنه دار محاسباتی و دیداری هستند.


-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
hydrogen - molecule - Big Bang - carbon - nuclear fusion - star - oxygen - iron - supernova - gold - jewelry - neutron star - gamma-ray burst - phosphorus - copper - elements

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه