تاج هفت رنگ خورشید

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
حلقه های رنگارنگ و زیبایی که در این تصویر به گرد خورشید می بینید تاجی هستند که بینندگان زمینی تنها در جا و زمان مناسب می توانند آن را ببینند.
این گونه حلقه ها هر از گاهی، و زمانی پدیدار می شوند که ماه یا خورشید از پشت لایه ی نازکی از ابر دیده شوند. این پدیده در اثر فرآیند مکانیک کوانتومیِ پراش نور توسط قطره های آبِ جداگانه و هم اندازه ی درون ابری که ماه یا خورشید را پوشانده ولی تا اندازه ی بسیاری نازک و گذرا (شفاف) است رخ می دهد. از آن جایی که رنگ های گوناگون نور دارای طول موج های گوناگون هستند، شیوه ی پراش آن ها نیز با هم تفاوت دارد [در نتیجه رنگ های گوناگون نور را جدا از هم می بینیم-م].
شمار کمی از پدیده های رنگی که ریشه ی مکانیک کوانتومی دارند را می توان به آسانی با چشم نامسلح دید؛ و تاج های ماه و خورشید یکی از این کم شمار پدیده ها هستند. 
این گونه از تاج های خورشید پدیده های دیداری‌ای هستند که به دلیل وجود آب درون جو زمین رخ می دهند و به طور کلی متفاوت با تاجی هستند که همواره قرص خورشید را در بر گرفته- و به هنگام خورشیدگرفتگی های کلی خود را به زیبایی نشان می دهد.
در پیش زمینه ی این چشم انداز ستیغ پرآوازه ی "آما دابلام" (گردنبند مادر) در رشته کوه هیمالیا را می بینیم.

در همین زمینه: * تاج هفت رنگ ماه

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Sun - corona - Earth - Moon - quantum mechanic - diffraction - wavelength - Solar Corona - unaided eye - total solar eclipse - Ama Dablam - Mother's Necklace

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه