ژانوس و تتیس، دو پیکره متفاوت

ژانوس و تتیس، دو ماه سیاره ی کیوان (زحل) تفاوت اصلی میان ماه های کوچک و ماه های بزرگ را نمایش می دهند. این تفاوت اصلی، شکل پیکره ی آن هاست.

ماه هایی مانند تتیس (به قطر ۱۰۶۲ کیلومتر) به اندازه ی کافی بزرگ هستند که بتوانند با گرانش خود بر نیروی میان مواد سازنده‌شان چیره شده و آن ها را به شکل کروی در آورند (در مورد تتیس، این مواد به طور عمده یخ هستند). ولی ماه های کوچکی مانند ژانوس با پهنای ۱۷۹ کیلومتر جرم کافی ندارند که بتوانند به کمک گرانش خود پیکره ای کروی پیدا کنند. درنتیجه با پیکره هایی نامنظم به زندگی ادامه می دهند.

در این تصویر که توسط فضاپیمای کاسینی ناسا گرفته شده، حلقه ی باریک F کیوان و لبه ی بیرونی حلقه ی A هم به چشم می خورند.

دیدگاه این عکس رو به سمت روشن نشده ی حلقه های کیوان و جدود ۰.۲۳ درجه زیر صفحه ی آن هاست. عکس در نور سبز دیدنی (مریی) و با دوربین زاویه-باریک کاسینی (NAC) در روز ۲۷ اکتبر ۲۰۱۵ گرفته شده.

به هنگام گرفته شدن عکس، فاصله ی فضاپیما از ژانوس حدود ۹۵۵۰۰۰ کیلومتر بود. هر پیکسل روی ژانوس هم ارز ۶ کیلومتر است. تتیس هم در آن زمان ۱.۳ میلیون کیلومتر از فضاپیما فاصله داشت و هر پیکسلش هم ارز ۸ کیلومتر است.

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Janus - Tethys - moon - gravity - sphere - Saturn - F ring - A ring - rings - ring plane - Cassini spacecraft - narrow-angle camera - NAC

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه