همراهی پنج سیاره در سپیده دم

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در روزهای پایانی ماه ژانویه و همچنین روزهای نخست ماه فوریه، سحرخیزان می توانند پنج سیاره را با چشم نامسلح در آسمان بامدادی و پیش از سر زدن آفتاب ببینند، گرچه شاید برخی ادعا کنند در این چشم انداز گسترده ی دریاکنار، شش سیاره را می بینند، زیرا این عکس در روز ۲۷ ژانویه گرفته شده و هلال روشن گوژ و کاهنده ی ماه نیز پنج سیاره را همراهی می کند.
این پنج سیاره که همگی تقریبا هم‌تراز با صفحه ی برجگاهی (دایره البروجی)، و نه هم‌ردیف خورشیدند، اینجا هر یک بیش از ۱۰۰ درجه با دیگری در آسمان فاصله دارد.
سیاره ی گریزپای تیر (عطارد) که تازه به صحنه ی سپیده دم رسیده، بر فراز افق جنوب خاوری، غرق در نور زرین خورشید که دارد طلوع می کند دیده می شود.

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
naked-eye - planet - waning gibbous - Moon - plane of the ecliptic - Sun - Mercury

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه