میدان نبرد کوتوله ها

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این عکس که توسط تلسکوپ فضایی اِسا/ناسای هابل گرفته شده، کهکشان ویژه و شگفت انگیز NGC ۱۴۸۷ را نشان می دهد که ۳۰ میلیون سال نوری دورتر از ما، در راستای صورت فلکی جنوبی جوی (نهر) دیده می شود.

بهتر است به جای این که فکر کنیم یک جرم کیهانی را در اینجا می بینیم، به آن به چشم یک "رویداد" نگاه کنیم. آنچه ما در اینجا بیننده اش هستیم دو یا چند کهکشان است که در روند ادغام به سر می برند تا سرانجام یک تک کهکشان بسازند. کهکشان های آغازگر این نبرد تقریبا به کلی چهره ی اصلی خود را از دست داده و ستارگان و گازهایشان در اثر گرانش در چرخه ی کیهانی ماهرانه ای، به این سو و آن سو پرتاب شده اند.

اگر یکی از کهکشان ها به اندازه ی کافی بزرگ تر از دیگران نباشد که نیرویش بر آن ها بچربد، تا همیشه درگیر فرآیند خشونت بار ادغام خواهند بود. از همین رو بسیار سخت است که شکل آغازین این کهکشان ها را به دقت شناسایی کنیم؛ حتی گفتن این که چند کهکشان در این نبردها گرفتارند کار ساده ای نیست. برای نمونه، احتمال می رود دراینجا بیننده ی نبرد چند کهکشان کوتوله باشیم که روزگاری در یک گروه کهکشانی کوچک گرد هم آمده بودند.

گرچه ستارگان سرخ فام و زردفام بسیاری را می توان در بخش های بیرونی این کهکشان دید، ولی چهره اش با بخش های بزرگی پر از ستارگان درخشان و آبی فام آراسته شده که گازهای زاینده ی خود را روشن کرده اند. این ستارگان در فرآیندهای ستاره فشانی (ستاره زایی پرانرژی) پدید آمده اند که به احتمال بسیار دستاورد همین ادغام بوده.

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
NASA - ESA - Hubble Space Telescope - peculiar galaxy - NGC 1487 - constellation of Eridanus - galaxy - star - dwarf galaxy - group - star formation

منبع: spacetelescope

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه