تعطیلاتتان را در این سیاره بگذرانید، جایی که سایه شما همیشه یک همراه دارد

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
اگر خواستید برای تعطیلات، به یک سفر تفریحی میان‌ستاره ای بروید، سری به کپلر-۱۶ب بزنید، سیاره ای در یک سامانه ی دو ستاره ای.
در واقع سیاره ی کپلر-۱۶ب نخستین سیاره ی "پیرادویی" است که تاکنون یافته شده. این سیاره در مداری ۲۲۹ روزه، به گرد یک جفت ستاره ی خنک کم‌-جرم در فاصله ی ۲۰۰ سال نوری زمین می چرخد (پویانمایی gif زیر را ببینید. همچنین می توانید ویدیوی این پست را نیز تماشا کنید).
این دو ستاره که خودشان هم به گرد یکدیگر می چرخند، پی در پی در مدارشان از جلوی یکدیگر می گذرند. این پدیده از روی زمین به شکل اُفتی در نور کلی سامانه دیده شد.
ولی خود سیاره ی کپلر-۱۶ب زمانی یافته شد که در بررسی های بعدی، دانشمندان متوجه یک اُفت ناچیز دیگر نیز در نور سامانه شدند که در اثر گذر سیاره از برابر دو ستاره رخ می داد.
درست مانند سیاره ی تاتوئین در داستان علمی-تخیلی جنگ ستارگان، این دو خورشید هم در افق این سیاره طلوع و غروب می کنند.
هرچند کپلر-۱۶ب یک سیاره ی سنگی کویری مانند تاتوئین نیست، بلکه به باور دانشمندان، یک سیاره ی سرد و زیست ناپذیر با سطحی گازی و جرمی نزدیک به سیاره ی کیوان (زحل) است. پس یا لباس مناسب بردارید یا این که از میان مقصدهای برنامه ی "چشم اندازهای آینده"، مقصد دیگری را برای تعطیلاتتان در نظر بگیرید.
برای تصور بهتر می توانید ویدیوی این پست را نیز تماشا کنید
------------------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
interstellar vacation - Kepler-16b - binary star system - circumbinary planet - star - eclipse - transit - Tatooine - Star Wars - sun - uninhabitable - Saturn

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه