بال های یک ستاره نوزاد

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
ستاره ای بزرگ به نام IRS 4 در حال گستردن بال هایش است، ستاره ای که هنوز ۱۰۰ هزار سال از عمرش نمی گذرد. نام این ستاره، کوتاه شده ی "چشمه ی فروسرخ ۴" است.
موادی که از این ستاره ی نوزاد به بیرون روان شده اند یک سحابی پدید آورده اند که به نام سحابی شارپلس 2-106 یا S106 خوانده می شود و در این تصویر آن را می بینید.
یک قرص گسترده ی گاز و غبار که به گرد ستاره ی IRS 4 می گردد و به رنگ قهوه ای، نزدیک مرکز تصویر دیده می شود، شکلی همچون یک ساعت شنی یا یک پروانه به این سحابی داده است.
گازهای سحابی S106 در نزدیکی IRS 4 که در اثر پرتوهای پرانرژی آن یونیده شده اند، رفتاری مانند یک سحابی گسیلشی (نشری) پیدا کرده و نور می افشانند. ولی غبارهای دورتر از IRS 4 نور ستاره ی مرکزی را باز می تابانند و از همین رو یک سحابی بازتابی را ساخته اند.
بررسی دقیق تری که روی یکی از عکس های فروسرخ تازه ی S106 انجام شده نشانگر وجود صدها ستاره ی کوتوله ی قهوه ای کم-جرم است که خود را در دل گازهای این سحابی پنهان کرده اند.
S106 حدود ۲ سال نوری پهنا دارد و با فاصله ای نزدیک به ۲۰۰۰ سال نوری از زمین، در راستای صورت فلکی ماکیان دیده می شود.

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
star - IRS 4 - nebula - Sharpless 2-106 Nebula - S106 - Infrared Source 4 - hourglass - butterfly - emission nebula - ionized - reflection nebula - infrared - brown dwarf - constellation of the Swan - Cygnus

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه