روح سرخ ملکه

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
"روح ملکه ی اتیوپی" ستاره می آفریند.
دقیق تر بگوییم، یک منطقه ی ستاره زایی گسترده به نام سحابی روح وجود دارد که آن را می توان در صورت فلکی ملکه‌ی افسانه ای اتیوپی، کاسیوپه (ذات الکرسی، خداوند اورنگ) مشاهده کرد. کاسیوپه در اسطوره های یونان باستان به عنوان همسر خودبین و سرکش پادشاهی که مدت ها پیش بر سرزمین های پیرامون بالای رود نیل فرمان می راند شناخته می شود.
در سحابی روح (IC ۱۸۴۸) چندین خوشه ی ستاره ای باز وجود دارد، همچنین یک چشمه ی بزرگ پرتوهای رادیویی به نام ، و حباب های تهی شده ی غول پیکری که در اثر وزش بادهای نیرومند از ستارگان جوان و پرجرم پدید آمده اند.
فاصله ی این سحابی گسیلشی (نشری) از زمین ۶۵۰۰ سال نوریست و پهنایش هم به حدود ۱۰۰ سال نوری می رسد. معمولا در عکس هایی که از سحابی روح گرفته می شود، آن را به همراه همسایه ی کیهانیش، سحابی قلب (IC ۱۸۰۵) می بینیم.
تصویر بالا بیشتر به رنگ سرخ است زیرا برای گرفتن آن فیلتری به کار رفته که تنها نورِ گسیلیده از گاز برانگیخته ی هیدروژن با رنگ ویژه ی سرخ را نشان می دهد.

-------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
IC 1848 - Soul Nebula - Queen of Aethopia - star forming region - constellation Cassiopeia - Greek mythology - Nile river - open cluster - W5 - Heart Nebula - IC 1805 - hydrogen gas

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه