آشکارساز امواج گرانشی LIGO

با شتاب دادن به یک بار الکتریکی، تابش الکترومغناطیسی (نور) به دست خواهید آورد. ولی اگر هر گونه جرمی را شتاب دهید، تابش گرانشی به دست خواهید آورد. نور همیشه دیده می شود ولی تابش گرانشی -تاکنون- هرگز به طور مستقیم دیده نشده.
تابش یا همان امواج گرانشی به هنگام جذب شدن توسط ماده یک لرزش کوچک متقارن، همانند ضربه ی راکت به یک توپ تنیس پدید می آورند که پیکر آن را می فشرد و به آن سرعت می دهد.
آشکارسازهایی که در جاهای گوناگون برپا شده اند می توانند امواج گرانشی را از لرزش های کوچک روزمره ی زمینی بازشناسند. چشمه های نیرومند اخترفیزیکی که امواج گرانشی می گسیلند، می توانند آشکارسازها را حتی در دو سر مخالف زمین به طور همزمان به لرزش در آورند.
آنچه در این عکس می بینید بازوهای دو کیلومتری یکی از همین آشکارسازهاست: رصدخانه ی هنفوردِ لیگو (LIGO) در ایالت واشنگتن آمریکا.
لیگو با خواهر خود، تداخل سنج لوییزیانا، آشکارسازهایی برای امواج گرانشی هستند که همچنان به روز می شوند و اکنون از همیشه حس‌مندتر هستند.

در این زمینه بیشتر بخوانید: * شکار امواج گرانشی از روی زمین 

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
charge - electromagnetic radiatio - gravitational radiation - gravitational wave - Earth - LIGO - Hanford Observatory - interferometer

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه