آب های یخ زده در همه جای پلوتو پخش شده اند

* بر پایه ی داده های تازه ای که از فضاپیمای نیوهورایزنز ناسا دریافت شده، آب یخ زده روی سطح پلوتو فراوان تر از چیزیست که برآورد شده بود.

این تصویر رنگ زیف (کاذب) که از داده های طیفی فروسرخ رالف/آرایه ی طیفی تصویربردار خطی اتالون (LEISA) به دست آمده، جاهایی از سطح پلوتو را نشان می دهد که در آن ها ویژگی های طیفی آب یخ زده فراوان است. این عکس با بهره از دو نقشه ی دستگاه LEISA درست شده که در روز ۱۴ ژوییه ی ۲۰۱۵ از فاصله ی حدود ۱۰۸ هزار کیلومتری به دست آمده بودند.
سمت چپ: نقشه ی پیشین که تنها یخ های خالص را نشان می دهد- سمت راست: نقشه ی کنونی که یخ های پنهان شده زیر یخ های دیگر را هم نشان می دهد. اندازه ی بزرگ تر
فاصله ی زمانی این نقشه برداری ها حدود ۱۵ دقیقه بود و با هم یک "مکعب داده"ی چندطیفی از پلوتو را ساخته اند که سرتاسر نیمکره ای که به هنگام گذر نیوهورایزنز از کنار پلوتو، رو به فضاپیما بود را می پوشاند. مکعب داده ای مانند این یک آرایه ی سه-بُعدی است که در آن، برای هر کدام از طول موج های دریافتیِ دستگاه LEISA یک تصویر از پلوتو درست می شود.

آب یخ زده "سنگ بستر" پوسته ی پلوتو است، و مانند یک بوم رفتار می کند که یخ های گریزاتر (فرّارتر) با الگوهایی که فصل به فصل تغییر می کند آن را رنگ آمیزی می کنند. در سمت چپ نقشه ای از سنگ بستر آب یخ زده ی پلوتو را می بینیم که در آغاز، از روی طیف دستگاه LEISA با چارچوب طیفی آب یخ زده ی "خالص" به دست آمده بود.

ولی طیف آب یخ زده ی پلوتو در بسیار جاها به آسانی با یخ متان پوشیده شده، پس نقشه ی آغازین (سمت چپ) تنها جاهایی را نشان می داد که یا سرشار از آب یخ زده بود و/یا متان ناچیزی داشت. نقشه ی سمت راست با ترفند بسیار حسمندتری درست شده که در آن یک مدلسازی از همه ی گونه های یخ پلوتو با هم انجام شده است. البته این ترفند هم تنگناهای خودش را دارد زیرا تنها می تواند از یخ هایی نقشه بردارد که به برنامه ی مدلسازی داده شده اند، از همین رو دانشمندان همچنان با افزایش داده های بیشتر، برای بهبود این مدل تلاش می کنند..

در این نقشه ی تازه می بینیم که آب های یخ زده ی روباز به گونه ی چشمگیری در سطح پلوتو پراکنده تر هستند- این یافته ای مهم است. با این حال حتی در این نقشه ی حسمندتر هم آب یخ زده ی چندانی را روی سطح فلاته ی اسپوتنیک (ناحیه ی باختری قلب پلوتو) و ناحیه ی لوول (Lowell Regio، شمال همین نیمکره) نمی بینیم. این نشان می دهد که دستکم در این مناطق، بستر یخی پلوتو در زیر لایه ی کلفتی از یخ های دیگر، مانند متان، نیتروژن و مونوکسید کربن پنهان شده.

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
NASA - New Horizons - water ice - Pluto - false-color - infrared - Ralph - Linear Etalon Imaging Spectral Array - LEISA - data cube - wavelength - crust - bedrock - volatile - spectrum - methane - Sputnik Planum - heart - Lowell Regio - nitrogen - carbon monoxide

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه