شبیه سازی از رقص مرگ دو سیاهچاله


دکمه ی نمایش را بزنید تا فرآیند ادغام دو سیاهچاله را ببینید.
این ویدیوی شبیه سازی از دستاورد تاریخی رصدخانه ی LIGO در نخستین آشکارسازی امواج گرانشی الهام گرفته و گرچه با حرکت آهسته اجرا می شود، ولی اگر به زمان واقعی اجرا می شد تنها یک سوم ثانیه به درازا می کشید.
در ویدیو دو سیاهچاله را بر پس زمینه ای پر از ستاره و گاز و غبار کیهانی می بینیم. این دو سیاهچاله همچنان که در چرخشی مارپیچی به یکدیگر نزدیک شده و سرانجام یکی می شوند، با گرانش‌ سهمگین و بی‌اندازه ی خود، نوری که از اجرام پشتشان می آید را مانند یک عدسی دستخوش اعوجاج کرده و دو "حلقه ی اینشتین" از این نور پدید آورده اند.
با پیوستن و یکی شدن سریع دو سیاهچاله، امواجی گرانشی پدید می آید که گرچه خود با چشم دیده نمی شوند ولی تصویری که دیده می شود را موجدار کرده و حلقه های بیرونی و درونی انیشتین را حتی پس ازادغام دو سیاهچاله هم به لرزش در می آورد.
امواج گرانشی با نام GW150914 که توسط رصدخانه ی لیگو (LIGO) دریافت شدند، در پی ادغام دو سیاهچاله به جرم ۳۶ و ۲۹ برابر جرم خورشید در فاصله ی ۱.۳ میلیارد سال نوری پدید آمدند.
تک سیاهچاله ای که از یکی شدن این دو پدید آمد ۶۲ برابر خورشید جرم داشت زیرا سه جرم خورشیدیِ باقی مانده را به شکل امواج گرانشی، به انرژی تبدیل و آزاد کرد.

-------------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
black hole - gravitational wave - LIGO - stars - lense - Einstein ring - GW150914 - Sun

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه