ژولیوس سزار و روزهای کبیسه

امروز ۲۹ فوریه، در گاهشمار میلادی یک روز کبیسه یا اَندرهِلی است- رویدادی به نسبت کمیاب.
در سال ۴۶ پیش از میلاد، ژولیوس سزار که در اینجا چهره اش را بر روی سکه ای که به فرمان خودش ضرب شده می بینید، یک سامانه ی گاهشماری پدید آورد که در آن، هر چهار سال یک روز اندرهلی به روزهای سال افزوده می شد.
این کار که به اندرز اخترشناس اسکندریه ای، سوسیگنس (Sosigenes) انجام شد بر پایه ی این واقعیت بود که یک سال زمین کمی بیش از ۳۶۵ روز است. به زبان اخترشناسی نوین بخواهیم بگوییم، زمانی که طول می کشد تا سیاره ی ما یک بار خورشید را دور بزند، کمی بیش از زمانیست که طول می کشد تا ۳۶۵ بار (نسبت به خورشید) به گرد محورش بچرخد (در واقع ما امروزه می دانیم که این دوره ی گردش زمین به دور خورشید هم ارز ۳۶۵.۲۴۲۱۹ دور چرخش آن به گرد محورش است).
پس اگر سال های گاهشمار ۳۶۵ روز را در بر می گرفتند، هر چهار سال به اندازه ی یک روز از سال واقعی عقب می ماندند تا جایی که ماه ژوییه (جولای، برگرفته از نام خود ژولیوس سزار که پس از مرگش برگزیده شد) در زمستان نیمکره ی شمالی می افتاد!
با افزودن یک روز به هر چهار سال و پدید آوردن یک سال اندرهلی، لغزش و عقب افتادگی سال گاشماری هم بسیار کمتر می شد.
این سامانه که به نام گاهشمار ژولیانی شناخته می شود تا سال ۱۵۸۲ به کار برده می شد. در آن سال، پاپ گریگوری سیزدهم گاهشماری بسیار هماهنگ تر با واقعیت را پدید آورد. روش وی این بود که روزهای اندرهلی نباید به سال هایی که به "۰۰" پایان می یافتند افزوده می شد مگر در مواردی که شماره ی سال به عدد ۴۰۰ بخش پذیر می شد.
این سامانه که به نام گاهشمار گریگوری شناخته می شود اکنون در بیشتر کشورهای دنیا به طور رسمی به کار می رود [و البته از نظر دقت هرگز به پای گاهشماری جلالی ما نمی رسد! -م].

----------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
leap day - Julius Caesar - coin - calendar - Alexandrian - Sosigenes - Earth - Sun - calendar year - Pope Gregory XIII - Gregorian Calendar

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه