M82: کهکشانی با یک اَبَرباد کهکشانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
چه چیزی کهکشان سیگار را برافروخته است؟
این کهکشان نامنظم که به نام ام۸۲ نیز شناخته می شود، در اثر گذر تازه ی همسایه ی مارپیچی بزرگش به نام ام۸۱ از کنار آن آشفته شده و به هم ریخته است. [خواندید: نبرد یک میلیارد ساله دو کهکشان]
البته این به طور کامل سرچشمه ی رشته های گازی برافروخته و سرخ فامی که از آن بیرون زده و دارند در فضا پخش می شوند را توضیح نمی دهد. شواهد تازه نشان می دهد که ستارگان بسیاری (در این کهکشان) در حال پس زدن بادهایی از ذراتند و ترکیب همه ی این بادها با هم، یک "اَبَرباد" کهکشانی پدید آورده.
این تصویر موزائیکی پرتوی سرخ فامی را هم نشان می دهد که دارد به شدت از هیدروژن یونیده می تابد و به شکل رشته هایی سرخ دیده می شوند. درازای این رشته ها یا افروزه ها به بیش از ۱۰ هزار سال نوری می رسد.
کهکشان سیگار با فاصله ی ۱۲ میلیون سال نوری از ما، درخشان ترین کهکشان آسمان در طیف فروسرخ است. برای تماشای آن در نور دیدنی (مریی) می توانید با یک تلسکوپ کوچک در محدوده ی صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر) به دنبالش بگردید.

------------------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Cigar Galaxy - M82 - irregular galaxy - spiral galaxy - M81 - superwind - ionized - hydrogen - infrared - constellation of the Great Bear - Ursa Major

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه