خورشیدگرفتگی کف کلاس درس

خورشیدگرفتگی ۹-۸ مارس تنها گرفتگی کامل سال ۲۰۱۶ خواهد بود.
در این روز، سایه ی تاریک ماه نو در مسیری باریک از روی سیاره ی زمین می گذرد و در مناطق درون آن مسیر، یک خورشیدگرفتگی کامل پدید می آورد. بیشتر این مسیر از روی اقیانوس آرام می گذرد و تنها خشکی  سر راهش کشور اندونزی خواهد بود.
ولی ناحیه ی بسیار گسترده تری بیننده ی خورشیدگرفتگی پاره ای (جزیی) خواهد بود و تماشای ایمن آن کاری نخواهد داشت.
یک ترفند برای دیدن خورشیدگرفتگی پاره‌ای همین است که در این عکسِ گروهیD کفش ها از یک کلاس درس در روزنفلد آلمان نشان داده شده. این عکس به هنگام خورشیدگرفتگی پاره‌ای مارس ۲۰۱۵ گرفته شده بود.
در این ترفند، با کشیدن پرده ها و درپوش های پنجره، کلاس را تاریک کرده بودند. در نتیجه با تبدیل شدن هر روزنه ای در پرده به یک دوربین سوراخ-سوزنی (اتاقک تاریک)، چندین تصویر از خورشیدِ نصفه بر کف کلاس نقش بست.
ترفندهای دیگری هم برای دیدن خورشیدگرفتگی پاره‌ای وجود دارد که یکی از آن ها زدن عینک های ویژه ی خورشیدگرفتگی و نشستن روی یک صندلی راحتی است. البته پوشیدن بلوز ویژه ی خورشیدگرفتگی را فراموش نکنید!

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
total solar eclipse - New Moon - planet - Earth - total phase - Indonesia - Pacific Ocean - Sun - classroom - solar eclipse - pinhole camera - eclipse glasses - eclipse shirt

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه