نقطه سبزی کنار کهکشان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
گیسوی سبز و دوست داشتنی دنباله دار ۲۵۲پی/لینیر (252P/Linear) را به آسانی می توان در این نمای گسترده ی آسمان جنوب شناسایی کرد.
این عکس از جایی تاریک نزدیک فلیندرز در ایالت ویکتوریای استرالیا گرفته شده. دنباله دار لینیر در این نقطه با چشم نامسلح دیده می شود گرچه دُم آن پدیدار نیست. با این حال، گیسویش که درخشش نامنتظره ای دارد و حدود ۱ درجه از آسمان را می پوشاند، زیر پای سحابی ها، ستارگان، و شکاف های تاریک کهکشان راه شیری خودنمایی می کند.
این تصویر میدان گسترده ی موزاییکی از چینش پنج نما درست شده که پس از غروب ماه و پیش از سپیده دم ۲۱ مارس گرفته شدند. در آن هنگام کمتر از ۲۴ ساعت تا گذشتن دنباله دار از ۵.۳ میلیون کیلومتری زمین مانده بود.
این دنباله دار که به دلیل نزدیک بودن به زمین، بسیار سریع در آسمان جابجا می شود، تا چند روز دیگر وارد آسمان نیمکره ی شمالی خواهد شد. برای دیدنش، آسمان را پیش از سر زدن آفتاب در محدوده ی صورت فلکی کمان (قوس) و کژدم (عقرب) در افق جنوبی جستجو کنید. اگر مهتاب مزاحتمی برایتان ایجاد نکند، باید بتوانید آن را نزدیک سه‌گوشی که توسط سه جرم پرنور و زردفام در بالا، سمت چپ چشم انداز درست شده پیدا کنید: بهرام (مریخ)، کیوان (زحل)، و ستاره ی کژدم دل (قلب عقرب).
در تصویر دوم برای راهنمایی بیشتر، نام های این اجرام نیز به تصویر نخست افزوده شده.
دنباله دار لینیر/۲۵۲پی و: بهرام یا مریخ (Mars)- کیوان یا زحل (Saturn)- ستاره ی کژدم‌دل یا قلب عقرب (Antares)- سحابی مرداب (M8)- تاج جنوبی (Corona Australis)- ستاره ی آلفا قنطورس (Alpha Cen)- صورت فلکی چلیپا (Crux)- اتا شاه‌تخته یا اتا کارینا (Eta Car)-
--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Comet 252P/Linear - coma - tailless - nebula - star - dark rift - Milky Way - moonset - twilight - comet - planet - Earth - Sagittarius - Scorpius - triangle - Mars - Saturn - Antares

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه