شادی از گرفتن چهره خورشید


اگر ببینید خورشید دارد ناپدید می شود چه می کنید؟ چه بسا فریاد می زنید: هورا!
این همان کاری بود که بسیاری از بینندگان آسمان در اندونزی با کامل شدن خورشیدگرفتگی در هفته ی گذشته انجام دادند. در آن هنگام، با رفتن خورشید پشت ماه، تا چند دقیقه زمین و آسمان تاریک شد. بسیاری از تماشاگران می دانستند که بیننده ی یک رویداد کمیاب هستند، و فریادهای شادی و هیجانی که در این ویدیو می شنوید نیز گواهیست بر همین آگاهی.
به راستی چقدر این واکنش نسبت به سده های گذشته تغییر کرده، زمانی که تاریک شدن قرص خورشید با ترس و دلهره ی مردم پاسخ داده می شد.
در آغاز ویدیو، تنها بخشی از خورشید پشت ماه پنهان شده و کم کم این گرفتگی بیشتر می شود. در بسیاری جاها پاره ابرهایی در آسمان بودند که یا جلوی چشم انداز را گرفتند و یا این که بر زیباییش افزودند.
خورشیدگرفتگی کامل تنها در نوار باریکی از سطح زمین دیده می شد که چندین جزیره ی اندونزی را نیز در بر می گرفت. ولی در همان زمان در سمت مخالف ماجرا، دوربین EPIC ناسا که بر روی ماهواره ی DSCOVR متعلق به NOAA سوار بود، سایه ی ماه را به تصویر کشید که داشت سطح سیاره ی زمین را می پیمود. [دیدید: * خورشیدگرفتگی ۹ مارس از چشم یک ماهواره]

-------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Sun - Indonesia - total eclipse - Moon - totality - Earth - NASA - EPIC - NOAA - DSCOVR .

منبع: apod.nasa.gov
خلاصه برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه