باز هم مشتری و ماه هایش در کنار ماه زمین

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در ۲۳ فوریه، شماری از بزرگ ترین ماه های سامانه ی خورشیدی با هم از افق خاوری سر زدند. در آن شب، چنان که در این میدان دید تلسکوپی زیبا و باکیفیت می بینید، ماه خودمان که در گام کوژ کاهنده بود به نزدیک سیاره ی مشتری رسید.
این تصویر از پیوند نماهایی با نوردهی کوتاه و بلند درست شده و از همین رو توانسته هم چهره ی آشنای ماهواره ی طبیعی بزرگ سیاره ی خودمان را ثبت کند و هم ردیف ماه های گالیله ای مشتری و خود این غول گازی فرمانروا را نمایش دهد.
این چهار ماه گالیله ای که مانند نقطه های روشن ریزی در دو سوی مشتری دیده می شوند از چپ به راست عبارتند از کالیستو، آیو، گانیمد، و اروپا.
ماه خودمان که بسیار نزدیک تر است بسیار بزرگ به نظر می رسد ولی در واقع کالیستو، آیو و گانیمد از آن بزرگ ترند و اروپای پرآب هم تنها کمی از آن کوچک تر است.
در حقیقت از میان شش ماه بزرگ سامانه ی خورشیدی، تنها تیتان، ماه سیاره ی کیوان در این تصویر غایب است.


-------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Solar System - moon - waning gibbous - Moon - Jupiter - planet - natural satellite - gas giant - Galilean moons - Callisto - Io - Ganymede - Europa. - Earth - Saturn - Titan

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه