آسمان روشن از هواتاب رنگین کمانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر

چه چیزی باعث شده این آسمان همانند یک رنگین کمان تکرارشونده ی غول آسا بدرخشد؟ پاسخ این پرسش "هواتاب" است.
هواتاب پدیده ایست که در هر جایی می تواند رخ دهد ولی معمولا به سختی دیده می شود. با این وجود یک آشفتگی -مانند نزدیک شدن یک جبهه ی توفانی- می تواند چین و شکن های بزرگی در جو زمین به وجود آورد که به نام "امواج گرانش جَوی" شناخته می شوند [این امواج به کلی با امواج گرانشی اخترفیزیکی تفاوت دارند-م]
امواج گرانش جوی که به نام "امواج چگالی" هم خوانده می شوند، نوسان هایی در هوا هستند و به شیوه ای همانند امواجی پدید می آیند که از افتادن یک سنگ در یک استخر آرام ایجاد می شود. اگر بتوانیم با نوردهی بلند و از جایی در راستای دیواره ی عمودی این امواج عکس بگیریم، شاید بتوانیم ساختار موجدار هوا که از هواتاب روشن شده را آشکار کنیم.
خوب، ولی این رنگ های هواتاب از کجا آمده؟
هواتاب سرخ تیره به احتمال بسیار از مولکول های OH (هیدروکسیل) در فراز حدود ۸۷ کیلومتری آسمان که به هنگام روز در اثر تابش پرتوهای فرابنفش خورشید برانگیخته شده بودند سرچشمه گرفته. هواتاب نارنجی و سبز هم به احتمال بسیار توسط اتم های سدیم و اکسیژن در فراز کمی بالاتر پدید آمده.
این عکس به هنگام بالا رفتن از کوه پیکو در آزور پرتغال گرفته شده. چراغ های جزیره ی فیال در اقیانوس اطلس زمین زیر پا را روشن کرده اند. از پشت پرتوهای راه راه هواتاب نیز آسمانی زیبا نمایان است، با نوار مرکزی کهکشان راه شیری در مرکز عکس، و ام۳۱ یا کهکشان زن برزنجیر (اندرومدا) نزدیک بالا، سمت چپ. 
در تصویر دوم، نقشه ی آسمان نیز به چشم انداز افزوده شده. نقطه چین های سرخ رنگ راستای امواج گرانش یا چگالی هوا را نشان می دهند.


--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
rainbow - Airglow - Earth - gravity wave - OH molecule - ultraviolet - Sun - sodium - oxygen - atom - Mount Pico - Milky Way Galaxy - M31 - Andromeda Galaxy

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه