جواهری در دست سنگتراش کیهانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
جزیره ی کیهانی فریبنده ی NGC ۱۳۴ شاید شناخته شده ترین کهکشان مارپیچی در صورت فلکی سنگتراش نباشد، ولی آشکارا یک گنج تلسکوپی در آسمان جنوب است.
این کهکشان با هسته ی پرنور، رگه های انبوه غبار و بازوان مارپیچی گشوده اش در این چشم انداز باکیفیت به همراه کهکشان کوچک ترِ NGC ۱۳۱ و تک ستارگان درخشان کهکشان راه شیری دیده می شود. ستارگان کهکشان خودمان در پیش زمینه ی تصویر، در فاصله ی نزدیک ترند و تیزی های چهارپَرِ پراش در آن ها پدید آمده است.
کهکشان NGC ۱۳۴ حدود ۶۰ میلیون سال نوری از زمین دورتر است و از چشم ما کج، تقریبا از لبه دیده می شود. پهنای آن ۱۵۰ هزار سال نوریست و از راه شیری هم بزرگ تر است.
صفحه ی تاب خورده ی NGC ۱۳۴ و همچنین دنباله های کم نوری که از آن بیرون زده نشان می دهد که در گذشته برهم کنش هایی گرانشی یا کهکشان های همسایه اش داشته است.
در این کهکشان هم مانند کهکشان بسیار نزدیک تر و درخشان ترِ NGC ۲۵۳ (کهکشان سنگتراش) پیچه هایی از غبار در یک صفحه ی کهکشانیِ آراسته به پولک های خوشه های آبی فام ستاره ای و مناطق صورتی ستاره زایی دیده می شود.

-------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
NGC 134 - spiral galaxy - constellation Sculptor - core - dust lane - spiral arm - Milky Way galaxy - NGC 131 - edge-on - gravitational interaction - Sculptor galaxy - NGC 253 - galactic disk - star cluster - star forming region

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه