اگر بیگانگان فضایی هم به روش خود ما دنبالمان بگردند چه؟

* با افزایش جستجوها برای یافتن زندگی فرازمینی، دو اخترفیزیکدان روشی را پیشنهاد کرده اند که بتوانیم اطمینان داشته باشیم اگر رصدگران بیگانه بخواهند پیشدستی کرده و برای ما پیام بفرستند، آن پیام ها را از دست نمی دهیم.

رنه هلر و رالف پادریتز می گویند بهترین شانس ما برای یافتن سیگنالی فرازمینی اینست که فرض کنیم بیگانگان هم برای یافتن ما همان ترفندهایی را به کار می برند که ما برای یافتن آن ها به کار می بریم.

پژوهشگران زمینی بیشتر تلاش های خود را بر روی سیاره ها و ماه هایی متمرکز کرده اند که بسیار دورتر از دید مستقیم ما هستند. در عوض، آن ها این ماه ها و سیاره ها را با ردگیری سایه های آن ها هنگامی که از جلوی ستاره ی میزبانشان می گذرند بررسی می کنند.

این دانشمندان با سنجش اُفت نور ستاره در اثر گذشتن یک سیاره از جلوی چهره ی آن، می توانند بدون دیدن مستقیم این سیاره ها اطلاعات بسیاری درباره‌شان گرد آورند.

دانشمندان تاکنون با بهره از روش هایی که به آنان اجازه می دهد درخشش میانگین ستاره ها و دمای سطح آن ها را برآورد کنند، ده ها سیاره ی زیست پذیر را شناسایی کرده اند، جاهایی که فرازمینی های احتمالی می توانند رویشان زندگی کنند.

هلر و پادریتز در پژوهشنامه ای که در نشریه ی آستروبیولوژی منتشر شد این پرسش را مطرح کرده اند: اگر رصدگران بیگانه هم سیاره ی زمین را به همین روش، یعنی با مشاهده ی گذر آن از برابر خورشید بیابند چه؟

به گفته ی این دو پژوهشگر، اگر چنین رصدگرانی از همان ترفند دانشمندان زمینی بهره بگیرند، پس بهتر است ما هم جستجوهایمان را در "منطقه ی گذرِ زمین" (Earth's transit zone) انجام دهیم، برش نازکی از فضا که از درون آن، سیاره ی ما می تواند به هنگام گذر از جلوی خورشید دیده شود.

هلر می گوید: «ما امکان این را نداریم که بفهمیم آیا بیگانگان هم از همان ترفندهای رصدی که ما به کار می بریم بهره می گیرند یا نه. ولی آن ها هم ناچارند همان اصول فیزیکی که ما به کار می بریم را دنبال کنند، و گذر زمین از جلوی خورشید یک روش آشکار و بدیهی برای یافتن ماست.»

به گفته ی دانشمندان، ناحیه ی گذر زمین پر است از ستارگان میزبان سامانه ی های سیاره ای و حدود ۱۰۰ هزار هدف احتمالی را در خود جای داده که هر یک می توانند سیاره ها و ماه هایی زیست پذیر را در مدارشان داشته باشند- و این تنها شمار ستارگانیست که بدون فن‌اوری های رادیوتلسکوپی امروزی میتوانیم ببینیم.

پادریتز و هلر می نویسند: «اگر هر یک از این سیاره ها میزبان بینندگان هوشمند باشند، می توانسته اند مدت ها پیش زمین را به عنوان یک سیاره ی زیست پذیر، یا حتی به عنوان یک دنیای زنده شناسایی کرده باشند و [پیامی فرستاده باشند] که ما شاید بتوانیم اکنون آن را دریافت کنیم.»

با چندین پروژه ای که اکنون در حال اجرا هستند دیگر درخواست تماس با بیگانگان فرازمینی چیزی بیش از یک انگاشت (فرضیه) است؛ پروژه هایی که هم سیگنال های زمینی را می فرستند و هم سیگنال هایی را جستجو می کنند که به طور مستقیم فرستاده شده اند و با گذر از همه ی مانع ها، پس از هزاران سال به زمین می رسند.

به گفته ی هلر و پادیتز، Breakthrough Listen Initiative که بخشی از فراگیرترین جستجوی زندگی فرازمینست که تاکنون انجام شده، می تواند با تمرکز جستجوهایش بر "منطقه ی گذر زمین"، شانس پیروزی خود را به بیشترین اندازه برساند.

-------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Earth - extraterrestrial - René Heller - Ralph Pudritz - planet - moon - star - journal Astrobiology - transit - sun - transit zone - solar transit - planetary system - habitable - radio telescope - Breakthrough Listen Initiative

منبع: sciencedaily

1 دیدگاه شما:

ناشناس

Aya shoma fekr mekonid an bacteriha va va mikrobha va kermhayee ke ma dar azmayeshgah bahashoon azmayeshhayeh mokhtalef mekonim az vojoodeh ma bakhabar hastand ????

hala 2 tashoon hambedoonand va baham yek harfi dar moredeh ma baham dashteh bashand . cheh ahamiaty barayeh ma dareh

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه