چشم اندازی از ژرفای دل کیهان

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر، و در دو اندازه ی بسیار بزرگ تر: ۸.۵ مگابایت- ۱۵.۵ مگابایت
در این نمای چشمگیر که با بهره از دوربین parallel field یا "میدان همراستا"ی تلسکوپ فضایی اِسا/ناسای هابل، از ژرفای دوردست کیهان گرفته شده، هزاران کهکشان رنگارنگ را در دل سیاهی فضا می بینیم. چند تک ستاره از کهکشان راه شیری خودمان هم در پیش زمینه ی تصویر به چشم می خورند.

در اکتبر سال ۲۰۱۳، دوربین میدان گسترده ی شماره ۳ی هابل (WFC3) و دوربین پیشرفته ی پیمایشی آن (ACS) در برنامه ای به نام "برنامه ی میدان های مرزی" (یا زمینه های مرزی)، رصد این بخش از آسمان را آغاز کرد. نمای زیبایی از آسمان که اینجا می بینید به هنگام بررسی خوشه ی کهکشانی غول پیکر "آبل ۲۷۴۴" گرفته شد. این خوشه که در صورت فلکی سنگتراش جای دارد، به نام "پاندورا" یا جعبه ی پاندورا نیز شناخته می شود. 

چنان چه روش برنامه ی "میدان های همراستا" بود، در همان زمان که یکی از دوربین های هابل بر خوشه ی آبل ۲۷۴۴ کانونی شده بود، دوربین دیگر بخش کناری آسمانِ نزدیک خوشه را رصد می کرد.

این تصویر "میدان همراستا" با در بر گرفتن بی‌شمار کهکشان با سن ها، رنگ ها، شکل ها و اندازه های گوناگون، تقریبا به ژرفای میدان فرا-ژرف هابل است. افزون بر نمایش زیبایی خیره کننده ی دوردست های کیهان با جزییات باورنکردنی، این چشم انداز -در همسنجی با دیگر میدان های ژرف- به اخترشناسان در شناخت میزان همانندی کیهان در جهت های گوناگون کمک می کند.

-------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
NASA - ESA - Hubble Space Telescope - star - galaxy - Milky Way - Wide Field Camera 3 - WFC3 - Advanced Camera for Surveys - ACS - Frontier Fields programme - galaxy cluster - Abell 2744 - Pandora’s Box - Hubble Ultra-Deep Field

منبع: spacetelescope

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه