شگفتی‌های آتشدان کیهانی

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
پیکره هایی شگفت آور و پُرهیبت در ابرهای برافروخته ی منطقه ی ستاره زایی غول پیکر NGC ۶۱۸۸ پنهان شده اند.
این سحابی گسیلشی به فاصله ی ۴۰۰۰ سال نوری از زمین، نزدیک لبه ی یک ابر مولکولی بزرگ که در طول موج های دیدنی (مریی) دیده نمی شود، در صورت فلکی جنوبی آتشدان جای دارد.
ستارگان بزرگ و جوان انجمن OB1 آتشدان که به تازگی (همین چند میلیون سال پیش) در این مطقه به دنیا آمده اند، با بادهای نیرومند و پرتوهای پرانرژی فرابنفش خود، ابرهای تیره را به پس رانده و سحابی را برافروخته اند.
خود این ستاره زایی تازه به احتمال بسیار در اثر بادها و انفجارهای ابرنواختریِ نسل پیشینِ ستارگان بزرگ، و پس رانده و فشرده شدن گازهای مولکولی به راه افتاده بوده.
به جز NGC ۶۱۸۸، یک سحابی گسیلشی کمیاب به نام NGC ۶۱۶۴ را هم در گوشه ی راست، پایین این بوم نقاشی کیهانی می بینیم که آن هم توسط یکی از ستارگان بزرگ و رده ی Oی این منطقه پدید آمده. NGC ۶۱۶۴ با نمایی همانند سحابی های سیاره‌نما، یک پوشش گازی متقاون و خیره کننده دارد با هاله ای کم نور که ستاره ی درخشان مرکزش، نزدیک لبه ی پایینی را در بر گرفته.
این میدانِ دیدِ بسیار گسترده بیش از ۳ درجه (شش برابر ماه کامل) را می پوشاند که در فاصله ی برآورد شده ی NGC ۶۱۸۸، هم ارز بیش از ۲۰۰ سال نوریست.
--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
NGC 6188 - NGC 6164 - star forming region - emission nebula - molecular cloud - visible wavelength - constellation Ara - star - Ara OB1 association - stellar wind - ultraviolet - supernova - O-type star - planetary nebula - full Moon

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه