همنوع ولی بسیار متفاوت

اگرچه تتیس و ژانوس هر دو به گرد سیاره ی کیوان (زحل) می چرخند و هر دو نیز کمابیش از موادی یکسان ساخته شده اند، ولی دنیاهایی بسیار متفاوتند. بیشتر این تفاوت هم به اندازه ی آن ها ربط دارد.

تتیس با پهنای ۱۰۶۲ کیلومتر به اندازه ی کافی بزرگ بوده که کروی شود و ساختارهای زمین شناختی گوناگونی مانند شکافت ها و دشت های هموار، به همراه برخی ویژگی های رازگونه ی کمانی-شکل بر روی آن پدید آید. ولی ژانوس یا جانوس که بسیار از آن کوچک تر است و پهنایش تنها به ۱۷۹ کیلومتر می رسد، پیکره ای نامنظم دارد و (تاکنون) به جز دهانه های برخوردی، نشانه های چندانی از فعالیت زمین شناختی بر روی آن دیده نشده.

دیدگاه این عکس رو به سمت آفتاب گرفته ی حلقه های کیوان و حدود ۱ درجه بالای صفحه ی آن هاست. عکس در نور دیدنی (مریی) و با دوربین زاویه-گسترده ی فضاپیمای کاسینی (WAC) در روز ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ گرفته شده.

در زمان گرفته شدن این عکس، فاصله ی فضاپیمای کاسینی از تتیس حدود ۴۴۰۰۰ کیلومتر و زاویه ی خورشید-تتیس-فضاپیما یا زاویه ی گام هم ۵۴ درجه بوود. هر پیکسل تصویر هم ارز ۳ کیلومتر است.

--------------------------------------------

کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Tethys - Janus - Saturn - geology - chasm - plain - ring - ring plane - Cassini spacecraft - wide-angle camera - WAC - Sun - phase angle

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه