غروب هلال ماه و سیاره تیر

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
تیر (درونی ترین و نزدیک ترین سیاره به خورشید) و هلال باریک ماه هرگز در آسمانِ سیاره ی زمین دور از خورشید دیده نمی شوند.
در این چشم انداز رنگینِ آسمان که به هنگام غروب روز ۸ آوریل گرفته شده، هر دوی این شبچراغ های کیهانی را می بینیم که درست پس از خورشید در حال پنهان شدن پشت افق باختریند. رود پهناور تاگوس (تاقوس) و چراغ های شهر لیسبون پرتغال در پیش زمینه ی تصویر، زیر آسمان آرام و نیمه روشن به چشم می خورند.
ماه در آن شب نزدیک نقطه ی پیرازم (حضیض) مدارش به گرد زمین بود و از آن تنها هلال روشن و باریکی که نماینده ی ۳ درصد از قرص آفتاب گرفته اش بود دیده می شد. گفتن ندارد که اگر روی ماه بودیم، قرص تقریبا کامل و روشن زمین را در آسمان می دیدیم؛ چنان چه در همین عکس هم پرتوی زمین‌تاب (نور خورشید که از قرص زمین باز می تابد)، بخش تاریک ماه را هم کمی روشن و دیدارپذیر کرده.
سیاره ی تابناک تیر یا عطارد در روزهای آینده هم به هنگام غروب، برای بینندگان نیمکره ی شمالی بسیار بالاتر از افق دیده خواهد شد. این سیاره ی گریزپا در شب ۱۸ آوریل به بیشترین کشیدگی (جدایی زاویه ای از خورشید) می رسد ولی دوباره به سوی خورشید بر می گردد و در روز ۹ مِی از برابر چهره ی این ستاره می گذرد. این نخستین گذر (ترانزیت) سیاره ی تیر از ۸ نوامبر ۲۰۰۸ تاکنون خواهد بود.


--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
planet - Mercury - crescent - Moon - Sun - Earth - perigee - earthshine - elongation - angular distance - transit

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه