سفر هابل به قلب کهکشان

اخترشناسان با بهره از دید فروسرخ هابل، پرده ی گرد و غبار درون صفحه ی کهکشان که این خوشه ی ستاره ای را پنهان کرده بود شکافتند. در دل کهکشان، این خوشه ابرسیاهچاله ی مرکزی کهکشان را در میان گرفته که حدود ۴ میلیون برابر خورشید جرم دارد. تصویر بزرگ تر
تلسکوپ فضایی هابل ناسا با خیره شدن به ژرفای قلب کهکشان راه شیری، گنجینه ای غنی از بیش از نیم میلیون ستاره را آشکار کرده است. به جز چند ستاره ی آبی فام پیش‌زمینه، همه ی این ستارگان عضو خوشه ی ستاره ای مرکزی (یا هسته ای) راه شیری‌اند، پرجرم ترین و چگال ترین خوشه ی ستاره ای در کل کهکشان. فشردگی بی‌اندازه ی این خوشه هم ارز اینست که یک میلیون خورشید را در فضای میان خودمان و نزدیکترین همسایه‌مان، یعنی آلفا قنطورس جای دهیم. در دل کهکشان، این خوشه ابرسیاهچاله ی مرکزی کهکشان با نام "کمان ای-ستاره" را در میان گرفته که حدود ۴ میلیون برابر خورشید جرم دارد.

در این عکس، نمای فروسرخ هابل بزرگی هسته ی کهکشان را
نشان می دهد. هسته ی کهکشان که علامت زده شده، خانه ی
ابرسیاهچاله ی مرکزی کهکشان با نام "کمان ای-ستاره" است.
تصویر بزرگ تر
اخترشناسان با بهره از دید فروسرخ هابل، پرده ی گرد و غبار درون صفحه ی کهکشان که این خوشه ی ستاره ای را پنهان کرده بود شکافتند. آن ها در این تصویر، نور فروسرخ که برای چشم انسان نادیدنی است را با رنگ هایی که چشم می تواند ببیند نشان داده اند. ستارگانی که در تصویر به رنگ سرخ دیده می شوند یا در دل غبارهای صفحه ی کهکشان جای دارند پشت آن ها هستند. ابرهای بی‌اندازه چگال گاز و غبار به رنگ تیره دیده می شوند زیرا در برابر ستارگان پس‌زمینه به حالت ضدنور (سایه‌نما) در آمده اند. این ابرها به اندازه ای چگالند که حتی چشم فروسرخ هابل هم توانایی نفوذ در آن ها را ندارد.

چشم تیزبین هابل به اخترشناسان اجازه داد تا جابجایی های این ستارگان در مدت چهار سال را اندازه بگیرند. دانشمندان با بهره از این داده ها توانستند ویژگی های مهمی همچون جرم و ساختار خوشه ی ستاره ای مرکزی را برآورد کنند. حرکت ستارگان هم شاید بتواند درباره ی چگونگی پیدایش این خوشه ی ستاره ای به ما آگاهی دهد- این که آیا در گذر زمان توسط خوشه های کروی‌ای که اتفاقی به مرکز کهکشان رسیده اند درست شده، یا از گازی درست شده که مارپیچ‌وار از قرص کهکشان به هسته ی آن رسیده و ستاره ساخته.

این تصویر که پهنایی هم ارز ۵۰ سال نوری دارد، یک نمای چندتکه (موزاییکی) است و از پیوند نُه عکس جداگانه ی دوربین میدان گسترده ی شماره ۳ی هابل (WFC3) درست شده. مرکز کهکشان راه شیری ۲۷۰۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد. کولاکی از ستارگان که در این تصویر دیده می شود تنها نوک کوه یخ است: اخترشناسان برآورد می کنند که حدود ۱۰ میلیون ستاره ی این خوشه بسیار کم نورتر از آنند که در این تصویر دیده شوند.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Milky Way galaxy - NASA - Hubble Space Telescope - star - nuclear star cluster - star cluster - Alpha Centauri - supermassive black hole - sun - disk - silhouette - infrared - globular star cluster - Wide Field Camera 3 - iceberg - galactic core - Sagittarius A-star

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه