ظرافتی که یک گذشته پرخشونت را پنهان کرده

در این عکسِ تلسکوپ فضایی اِسا/ناسای هابل، NGC ۴۱۱۱ را می بینیم، کهکشانی که پشت سادگی زیبا و شکوهمندش تاریخی خشونت بار را پنهان کرده. کهکشان NGC ۴۱۱۱ یک کهکشان عدسیگون (عدسی) است که با ۵۰ میلیون سال نوری فاصله از زمین، در صورت فلکی تازی ها (سگان شکاری) جای دارد.
این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
کهکشان های عدسیگون یک رده ی میانجی از کهکشان ها بین بیضیگون ها و مارپیچی ها هستند- مانند کهکشان های بیضیگون میزبان ستارگان پیرند و مانند کهکشان های مارپیچی یک قرص دارند. ولی همانندی ها در همین جا به پایان می رسد: با بیضیگون ها تفاوت دارند زیرا دارای یک کوژی (برآمدگی) مرکزی و یک صفحه ی نازکند، و با مارپیچی ها نیز تفاوت دارند زیرا قرص هایشان مقدار بسیار کمی گاز و غبار دارد، و همچنین ساختار چند-بازویی که ویژگی اصلی کهکشان های مارپیچی است را نیز ندارند.

ما از روی زمین قرص کهکشان NGC ۴۱۱۱ را از لبه می بینیم و از همین رو از دید ما همچون برش نازکی از نور در آسمان دیده می شود.

کهکشان NGC ۴۱۱۱ در نگاه نخست کهکشانی بسیار آرام به نظر می رسد، ولی ویژگی های نامعمولی در آنست که نشان می دهد چندان هم آشتی‌جو نبوده. دسته ای از رشته ها از مرکز این کهکشان و با زاویه ی راست نسبت به صفحه ی آن بیرون زده اند که در برابر روشنی هسته اش به حالت ضدنور و تاریک دیده می شوند. این رشته ها از غبار تشکیل شده اند و به گمان اخترشناسان به حلقه ای از مواد مربوطند که هسته ی کهکشان را در میان گرفته. از آن جایی که این حلقه ی قطبیِ گاز و غبار با قرص اصلی کهکشان هم‌تراز نیست، امکان دارد بازمانده ی یک کهکشان کوچک تر باشد که در گذشته ی دور توسط NGC ۴۱۱۱ بلعیده شده.

--------------------------------------------
تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
NGC 4111 - NASA - ESA - Hubble Space Telescope - lens - constellation of Canes Venatici - The Hunting Dogs - Lenticular galaxy - elliptical - spiral - star - disk - bulge - arm - edge-on - filament - core - polar ring

منبع: spacetelescope

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه