آیا حلقه های کیوان یکدیگر را قطع کرده اند؟

در نگاه نخست به این عکس به نظر می رسد که حلقه های سیاره ی کیوان (زحل) یکدیگر را به شیوه ی ناممکنی قطع کرده اند. ولی واقعیت اینست که فضاپیمای کاسینی ناسا این عکس را از حلقه ها در برابر کیوان و در حالی که سایه ی آن ها بر سیاره افتاده گرفته. و از آن جایی که حلقه هایی مانند حلقه ی A و نیز شکاف کاسینی -که در پیش زمینه دیده می شود- به طور کامل مات و کِدر نیستند، قرص کیوان و سایه هایی که رویش افتاده را می توان به طور مستقیم از پشت خود حلقه ها دید.

حلقه های کیوان ساختارهایی پیچیده و پرجزییات دارند که شماری از آن ها را می توان اینجا دید. در برخی موارد، دلیل شکاف ها و تک حلقه های کوچک (ringlet) را می دانیم؛ برای نمونه می دانیم که پان، یکی از ماه های کیوان به پهنای ۲۸ کیلومتر که اینجا نزدیک مرکز تصویر دیده می شود، باعث شده شکاف اِنکه باز بماند. ولی در دیگر موارد، ریشه و سرشت شکاف ها و تک حلقه ها هنوز به خوبی روشن نشده.

دیدگاه این تصویر رو به سمت روشن از آفتاب حلقه ها و حدود ۱۴ درجه بالای صفحه ی آن هاست. عکس در نور دیدنی و با دوربین زاویه-باریک فضاپیمای کاسینی در روز ۱۱ فوریه ی ۲۰۱۶ گرفته شده.

در زمان گرفته شدن عکس، فاصله ی کاسینی از پان نزدیک به ۱.۹ میلیون کیلومتر، و زاویه ی گام یا زاویه ی خورشید-پان-فضاپیما هم ۸۵ درجه بود. هر پیکسل تصویر هم ارز ۱۰ کیلومتر است.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Saturn - rings - NASA - Cassini spacecraft - planet - A ring - Cassini Division - Pan - Encke gap - ringlet - ring plane - narrow-angle - phase angle

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه