دنباله داری که ناگهان پرنور شده

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
دنباله دار لینیر به گونه ی نامنتظره ای درخشان شده.
این دنباله دار که در سال ۲۰۰۰ یافته شده بود، ماه گذشته، درست یک هفته پیش از آن که از فاصله ی ۱۴ برابر مدار ماه از کنار زمین بگذرد، دستخوش فورانی شد که نورش را تا ۱۰۰ برابر افزایش داد.
عکسی که اینجا می بینید هفته ی پیش گرفته شده و این دنباله دار را با قدر نزدیک به ۶ (به اندازه ی کافی روشن برای چشم نامسلح) نشان می دهد که دارد از جلوی یک خوشه ی ستاره ای کروی دوردست به نام ام۱۴ می گذرد. این خوشه ۲۷ هزار سال نوری از دنباله دار دورتر است.
دنباله دار ۲۵۲پی/لینیر (252P/Linear) یکی از اعضای یک گروه کمیاب از دنباله دارهاست که در مداری ۵ ساله میان زمین و مشتری در گردش است.
هنوز روشن نیست که دگرگونی های آینده ی این دنباله دار چگونه خواهد بود، ولی امیدهای بسیاری هست که تا یکی دو هفته ی دیگر، همچنان هدفی خوب برای دوربین های دوچشمی در آسمان نیمکره ی شمالی بماند.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
comet - lunar distance - Earth - magnitude - unaided eye - globular star cluster - M14 - Comet 252/P LINEAR - Earth - Jupiter - binoculars

منبع: apod.nasa.gov

2 دیدگاه شما:

Unknown

با چشم غیر مسلح قابل دید خواهد بود ؟

یک ستاره در هفت آسمان

بله ولی فکر نکنم برای محیط هایی که آسمون روشن دارند به این سادگی باشه.
کلا با دوربین دوچشمی بهترین شانس رو برای دیدنش خواهید داشت.

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه