بزن و در روی کیهانی

این تصویر در دو اندازه ی دیگر: بزرگ- بزرگ تر (۲.۷۵ مگ)
در مرکز این تصویر کهکشانِ حلقوی بادبان در صورت فلکی جنوبی بادبان را می بینیم که به شکل یک هسته ی درخشان با هاله ای به رنگ آبی روشن دیده می شود. چنان چه از نامش بر می آید، ویژگی این کهکشان داشتن یک هسته ی فشرده و کمربند دایره ای بزرگی از گاز و ستاره است.

باور بر اینست که کهکشان های حلقوی یا حلقه ای مانند این زمانی ساخته می شوند که یک کهکشان کوچک به مرکز کهکشانی بزرگ تر کوبیده شده و با گذشتن از قلب قربانی بزرگش، یک کِشند گرانشی پدید می آورد. آن چه در این هنگام روی می دهد، همانند افتادن سنگی درون آب یک آبگیر است:

گاز و غبارهای میان‌ستاره ای فشرده می شوند و موجی از ستاره زایی می آفرینند که از نقطه ی فرو رفتن کهکشان کوچک تر رو به لبه های کهکشان گسترش می یابد، درست مانند موجی که از نقطه ی افتادن سنگ رو به کناره های آبگیر جابجا می شود. ولی نکته اینجاست که کهکشان حلقوی بادبان دستکم دو حلقه دارد و از این نظر یک کهکشان حلقوی نامعمول است. وجود این دو حلقه نشان می دهد که برخورد به تازگی رخ نداده.

درست بالا، سمت چپ کهکشان حلقوی بادبان یک کهکشان دیگر به نام ESO 316-33 را می بینیم و پایین سمت چپ آن هم یک ستاره ی پرنور به نام HD 88170 [که در کهکشان خودمانست -م].

-------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Vela ring galaxy - ring galaxy - constellation of Vela - The Sails - core - star - galaxy - ESO 316-33 - HD 88170

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه