گذر سیاره تیر از برابر چهره خورشید

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
دوشنبه ی آینده سیاره ی تیر (عطارد) از دیدگاه زمین، از برابر چهره ی خورشید خواهد گذشت. این پدیده که به نام "گذر" (ترانزیت) شناخته می شود، آخرین بار در سال ۲۰۰۶ رخ داد.
از آنجایی که صفحه ی مدار تیر به طور دقیق همتراز با صفحه ی مدار زمین نیست، بسیار پیش می آید که این سیاره از چشم ما از رو یا پایین خورشید بگذرد.
این تصویر که از همگذاری چند نمای پشت سر هم درست شده، از یک بالکن در بلژیک گرفته شده و همه ی رویداد گذر هفتم مِی ۲۰۰۳ را یکجا نشان می دهد. در آن روز، گذر تیر از جلوی خورشید بیش از پنج ساعت به درازا کشید، بنابراین فاصله ی زمانیِ ۲۳ تک نمای این تصویر حدود ۱۵ دقیقه بود، یعنی در بازه های زمانی ۱۵ دقیقه ای گرفته شدند.
اگرچه قطب شمال خورشید، قطب شمال مدار زمین، و قطب شمال مدار تیر، همگی با هم متفاوتند، ولی هر سه تقریبا بالا و سمت چپ این تصویر جای دارند. نزدیک مرکز و در لبه ی سمت راست خورشید هم چند لکه ی خورشیدی به چشم می خورد.
پس از دوشنبه ی آینده، گذر بعدی تیر در سال ۲۰۱۹ رخ خواهد داد.

در همین زمینه:

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Mercury - Sun - Earth - transit - plane - north pole - sunspot

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه