نگاهی نو به قرص‌های آواری پیرامون ستارگان

قرص آواری (پسماند) پیرامون ستاره ی HD 181327
اخترشناسان به کمک ۳۹ آنتن از ۶۶ آنتن آرایه ی بزرگ میلیمتری/زیرمیلیمتری آتاکاما (آلما، ALMA) که در بلندای ۵۰۰۰ متری فلات چاخناتور در کوه های آند شیلی برپا شده توانسته اند مونوکسید کربن (CO) را در قرصی از پسماندها پیرامون یک ستاره ی رده ی F شناسایی کنند.

اگرچه مونوکسید کربن پس از مولکول هیدروژن، فراوان ترین مولکول در محیط میان‌ستاره‌ایست، ولی این نخستین بارست که CO پیرامون یک ستاره از این رده دیده می شود. این ستاره با نام HD 181327 یکی از اعضای گروه رَوَنده ی بتا سه پایه، در فاصله ی نزدیک به ۱۷۰ سال نوری زمین است.

تاکنون CO تنها پیرامون چند ستاره ی رده ی A شناسایی شده، ستارگانی به مراتب سنگین تر و درخشان تر از HD 181327. اخترشناسان با بهره از وضوح فضایی و حس‌مندی بسیار خوب رصدخانه ی آلما اکنون توانسته اند این حلقه های خیره کننده ی دود را به تصویر کشیده و از چگالی CO درون قرص نقشه بردارند.

بررسی قرص های پسماند (آواری) یک روش برای منش‌نمایی سامانه های سیاره ای و دستاوردهای سیاره‌زایی است. گاز CO در این حلقه به همراه ذره های غبار دیده شده و به تازگی هم تولید شده است. برخوردهای ویرانگر خرده‌سیاره های یخی در این قرص می تواند سرچشمه ای احتمالی برای باز پُر کردن پیوسته ی گاز CO باشد.

به طور معمول، برخوردهای درون قرص های آواری نیاز به این دارد که اجرامی یخی در اثر نیروی گرانشِ اجرامی بزرگ تر، به سرعت های برخوردی کافی برسند. افزون بر آن، همنهش CO موجود در خرده‌سیاره های درون این قرص با دنباله دارهای درون سامانه ی خورشیدی همخوانی دارد. این هم می تواند دومین سرچشمه ی احتمالی گاز CO باشد که نشان می دهد دنباله دارهای یخی می توانند پیرامون ستارگانی مانند خورشید فراوان باشند و این چیزیست که پیامدهای مهمی برای زیست‌پذیری فراسیاره های سنگی پیرامون این ستارگان خواهد داشت.

گزارش این یافته ها با عنوان "Exocometary gas in the HD 181327 debris ring" در ماهنامه ی انجمن سلطنتی اخترشناسی منتشر شده است.

-------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
antenna - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array - ALMA - Chajnantor plateau - Andes - carbon monoxide - CO - F-type - star - molecule - interstellar medium - hydrogen - HD 181327 - Beta Pictoris - moving group - Earth - A-type - spatial resolution - planetary system - planetesimal - comet - Solar System - terrestrial exoplanet - Monthly Notices - Royal Astronomical Society

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه