رویارویی سیاره‌ها و مرکز کهکشان با خورشید

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در این چشم انداز شبانه ی آسمان در اوایل ماه می، یک جاده ی کوهستانی نزدیک بورسای ترکیه را می بینیم که انگار به سوی سیاره های درخشان بهرام و کیوان و مرکز کهکشان راه شیری، سمتی از آسمان که تقریبا مخالف خورشید است کشیده شده.
تابناک ترین شبچراغ آسمانی در این چشم انداز سیاره ی بهرام (مریخ) است که امشب به پادیستان (مقابله) می رسد؛ کیوان (زحل) نیز در اوایل ژوئن به چنین جایگاهی در آسمان خواهد رسید. هر دوی این سیاره ها در چند هفته ی آینده تقریبا مخالف خورشید، و نزدیک به زمین باقی خواهند ماند، پس اکنون زمان خوبی برای تماشای آن ها از پشت تلسکوپ است.
بهرام و کیوان با ستاره ی غول سرخ کژدم‌دل (قلب عقرب) یک سه گوشه ی کوچک درست سمت راست کوژی مرکزی کهکشان راه شیری پدید می آورند. مشکل اینجاست که امشب ماه هم نزدیک به بهرام و کیوان، با خورشید در پادیستان خواهد بود. قرص کامل آن که روشن تر از شب های دیگر خواهد بود، نور کم‌سوترِ ستارگان مرکز کهکشان را در نور خود غرق خواهد کرد، حتی در آسمان تاریک کوهستان ها.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
planet - Mars - Saturn - Milky Way Galaxy - Sun - Earth - celestial beacon - opposition - triangle - red giant - star - Antares - central bulge - Moon - Full Moon

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه