کمیکی درباره بزرگ شدن خورشید و جابجایی منطقه زیست‌پذیر پیرامون آن

این نقاشی طنزآمیز که توسط مندی فیشر کشیده شده نشان می دهد که "منطقه ی زیست‌پذیر" یا "دامنه ی زندگی" پیرامون خورشید با پف کردن و تبدیل شدن آن به یک غول سرخ چگونه جابجا خواهد شد.

نوار خاکستری جایگاه این منطقه را نشان می دهد- ناحیه ای که در آن، آب می تواند به حالت مایع روی سطح یک سیاره وجود داشته باشد. محور y سن خورشید را نشان می دهد و محور x هم فاصله از خورشید بر پایه ی یکای کیهانی (AU- فاصله ی زمین تا خورشید) را.

خورشید هر چه بیشتر پف می کند برون‌دهی کلی انرژی‌اش هم افزایش می یابد و از همین رو با گذشت زمان، دامنه ی زندگی از آن دور و دورتر خواهد شد.

سیاره ها در راستای محور x نمایش داده شده اند تا فاصله ی آن ها از خورشید دیده شود. هم اکنون زمین و بهرام (مریخ) در منطقه ی زیست‌پذیر جای دارند [البته بهرام روی لبه است-م] ولی با گذشت زمان این منطقه هم از خورشید دور و دورتر می شود تا جایی که مدارهای مشتری و کیوان (زحل) را نیز در بر بگیرد.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
comic - Mandy Fischer - habitable zone - sun - red giant - liquid water - planet. - astronomical unit - Earth - energy output - Mars - Jupiter - Saturn

منبع: Space.com

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه