نقطه سیاهی که از برابر چهره خورشید گذشت

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
در روز ۹ می، حدود هفت ساعت و نیم طول کشید تا قرص کوچک سیاره ی تیر از چشم انداز زمین و نزدیک زمین از برابر چهره ی خورشید بگذرد. این دومین گذر از ۱۴ گذر [کاملی] است که تیر، این درونی ترین سیاره ی سامانه ی خورشیدی در سده ی ۲۱ انجام خواهد داد.
در این عکس باکیفیت که از فولهام لندن، انگلستان، همین جا روی سیاره ی زمین گرفته شده، تیر (که در برابر روشنی خورشید به حالت ضدنور و تمام تیره در آمده) را به همراه زبانه ها، افروزه ها و مناطق فعال روی قرص غول پیکر خورشید می بینیم.
این روزها لکه هایی به بزرگی یک سیاره روی خورشید پدید آمده که تیره اند ولی در این عکس تنها چیز سیاهی که دیده می شود سیاره ی تیر است. زیرا این عکس با فیلتر هیدروژن آلفا گرفته شده که تنها نور سرخی که از اتم های هیدروژن می تابد را از خود می گذراند؛ به همین دلیل بیشتر از همه، فام‌سپهر (کروموسفر) خورشید را نشان می دهد، لایه ای از خورشید که بالاتر از نورسپهر (فوتوسفر) یا همان سطح دیدارپذیر خورشید است [بنابراین سطح خورشید و لکه هایش دیده نمی شوند-م].
در عکس هایی که در باند هیدروژن آلفا از فام‌سپهر گرفته می شود به جای مناطق لکه ایِ تیره، ساختارهای ابرمانند درخشانی دیده می شود که پلاژ نام دارند.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Mercury - Sun - Earth - Solar System - planet - silhouette - solar disk - prominence - filament - active region - sunspot - H-alpha - hydrogen - atom - chromosphere - photosphere - plage

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه