از ملاقه تا صلیب

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
این چشم انداز گسترده و زیبای شب استوایی که از پیوند ۲۴ نما درست شده، ساحل مابا در جزیره ی هالماهیرای اندونزی را در شامگاه چهارم مارس نشان می دهد. از آن جایی که ساحل مابا چندان از خط استوا دور نیست (۰.۷ درجه ی عرض شمالی)، اخترگان های پرآوازه ی هر دو نیمکره ی شمالی و جنوبی که راهنماهای ناوبری بوده و هستند را می توان در آسمانش دید.
هفت برادران (ملاقه ی خرس بزرگ) نزدیک لبه ی سمت چپ و چلیپا (صلیب جنوبی) هم نزدیک لبه ی سمت راست دیده می شود.
در آسمان بر فراز آتش های اردو یک سه گوش زرد-نارنجی را می بینیم که از سیاره های بهرام و کیوان و ستاره ی کژدم‌دل (قلب عقرب) درست شده. این سه گوش بالاتر از مرکز کهکشان راه شیری -یا Miett در زبان محلی مابا- که دارد طلوع می کند دیده می شود.
گفتنی است هم هفت برادران و هم چلیپا دارای ستارگانی هستند که از دنبال کردن خط پیونددهنده ی آن ها می توانیم به ترتیب به قطب های شمالی و جنوبی آسمان، درست در افق سمت راست و چپ این ساحل استوایی برسیم (تصویر زیر را ببینید).
--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Maba Beach - Halmahera - northern latitude - asterism - navigational aid - Big Dipper - Southern Cross - campfire - Mars - Antares - Saturn - Milky Way - Miett - celestial pole - equatorial beach

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه