سحابی شکارچی در چند طول موج

این تصویر در اندازه ی بزرگ تر
سحابی بزرگ شکارچی (جبار) جای رنگارنگی است.
این ابر زیبا با چشم نامسلح به شکل لکه ی کرکی کوچکی در صورت فلکی شکارچی دیده می شود. ولی عکس هایی مانند این عکس که با نوردهی بلند و در چند طول موج گرفته می شوند، سحابی شکارچی را مانند محله ای شلوغ پر از ستارگان جوان، گازهای داغ، و غبار تیره نشان می دهند.
در این تصویر که یک همگذاری دیجیتالی است، نه تنها سه رنگ نور دیدنی (مریی)، بلکه چهار رنگ نور فروسرخ که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا دریافت شده بود نیز به کار رفته.
بیشتر انرژی برافروختگی سحابی شکارچی (ام۴۲) از ذوزنقه ای که درونش است می آید: چهار ستاره از درخشان ترین ستارگان این سحابی. بسیاری از ساختارهای رشته ای که اینجا دیده می شود در حقیقت موج های شوک هستند، جبهه هایی که در آن ها، مواد پرسرعت به گازهای کم سرعت برخورد کرده اند
سحابی شکارچی با گستردگی حدود ۴۰ سال نوری و فاصله ی ۱۵۰۰ سال نوری از زمین، در همان بازوی مارپیچی کهکشان راه شیری که خورشید ما هم در آنست جای دارد.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
The Great Nebula in Orion - constellation of Orion - wavelength - Orion Nebula - star - visible light - infrared - NASA - Spitzer Space Telescope - M42 - Trapezium - shock wave - spiral arm - Galaxy - Sun

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه