زندگی مشقت بار یک تکه سنگ

زندگی برای یک ماه کوچک سخت است. اپیمتئوس، ماه سیاره ی کیوان (زحل) که در اینجا آن را بر پس زمینه ای از خود کیوان می بینیم، جرمی ناهموار و بدریخت است- تا حدودی به دلیل اندازه و روند پیدایشش. این همه دهانه از روز نخست روی این ماه کوچک وجود نداشته بلکه دستاورد میلیون ها سال بمبارانیست که سطح آن را در هم کوبیده.

اپیمتئوس با پهنای ۱۱۳ کیلومتر کوچک تر از آنست که خود-گرانش کافی برای گِرد و کروی شدن داشته باشد، و همچنین گرمای درونی کافی برای ادامه دادن به فعالیت های زمین شناختی نیز ندارد. بنابراین شکل پیکره اش در بر دارنده ی آگاهی هایی درباره ی روند شکل‌گیریش است، و دهانه های پرشمار سطحش هم گواه برخوردهای فراوانیست که در درازنای تاریخش متحمل شده.

شمال اپیمتئوس در این تصویر بالا است و ۵ درجه به سمت چپ چرخیده. عکس در نور دیدنی و با بهره از دوربین زاویه-باریک فضاپیمای کاسینی (NAC) در ۶ دسامبر ۲۰۱۵ گرفته شده. در زمان گرفته شده عکس فاصله ی فضاپیما از اپیمتئوس حدود ۲۶۹۰ کیلومتری بود. هر پیکسل تصویر هم ارز ۱۶۰ متر است.


--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
moon - Epimetheus - Saturn - crater - bombardment - self-gravity - geological activity - Cassini spacecraft - narrow-angle camera - NAC

منبع: nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه