برای زمین پسرعموهای بسیاری پیدا شده، ولی هنوز همزادش را نیافته ایم

* با وجود این که شمار فراسیاره های یافته شده به بیش از دو برابر رسیده، ولی هنوز وجود هیچ فراسیاره ی که کاملا همسان با زمین باشد تایید نشده.

در روز دوشنبه (۱۰ می)، اخترشناسان خبر کشف ۱۲۸۴ سیاره ی فراخورشیدی به کمک تلسکوپ فضایی کپلر ناسا را اعلام کردند. بدین ترتیب شمار کل فراسیاره های تایید شده ای که این رصدخانه ی پرکار تاکنون یافته به ۲۳۲۵ مورد رسیده است. ولی به گفته ی دانشمندان ماموریت، به نظر می رسد هیچ یک از این دنیاهای بیگانه همزاد واقعی زمین نیستند.
برداشت هنری (نقاشی) از کپلر-۱۸۶ف، یک فراسیاره هم‌اندازه ی زمین که به نظر می رسد در منطقه ی زیست‌پذیر ستاره ی میزبانش جای دارد. تصویر بزرگ تر
ناتالی باتلا، یکی از دانشمندان ماموریت کپلر از مرکز پژوهشی ایمز ناسا در مافت فیلد کالیفرنیا، در نشست رسانه ای روز دوشنبه گفت: «ما هنوز یک همسان بی‌ردخور برای سیاره ای مانند زمین، که مدار و اندازه اش با آن یکی باشد نیافته ایم.»

به گفته ی باتلا، دو عدد از فراسیاره های اعلام شده (کپلر-۱۶۳۸ب و کپلر-۱۲۲۹ب) از زمین‌سان‌ترین سیاره هایی هستند که تاکنون یافته شده.

هر دوی این فراسیاره های نویافته در "منطقه ی زیست پذیر" به گرد ستاره های میزبانشان می چرخند، دامنه ای از مدارهای پیرامون ستاره که آب می تواند در آن به حالت مایع روی سطح سیاره وجود داشته باشد؛ این منطقه به نام "کمربند زندگی" یا "دامنه ی زندگی" نیز شناخته می شود.

کپلر-۱۶۳۸ب به گرد ستاره ای بسیار همانند خورشید می چرخد ولی پهنای خود این سباره حدود ۶۰% پهنای زمین ماست. کپلر-۱۲۲۹ب تقریبا درست هم‌اندازه ی زمین است ولی ستاره ی میزبانش یک کوتوله ی سرخ است، ستاره ای بسیار کوچک تر و سردتر از خورشید.

به گفته ی باتلا، بنابراین کپلر-۱۶۳۸ب و کپلر-۱۲۲۹ب از نظر اندازه و ویژگی های مداری به ترتیب همانند کپلر-۴۵۲ب و کپلر-۱۸۶ف هستند. دو فراسیاره ی دوم از یافته های پیشین تلسکوپ کپلرند و همان زمان هم به دلیل همسانی با زمین بسیار مورد توجه قرار گرفتند. [خواندید: * پسرعموی پیرتر زمین یافته شد * نخستین سیاره زیست پذیر و هم اندازه زمین یافته شد]

از سال ۱۹۹۲ که نخستین سیاره ی فراخورشیدی یافته شد تاکنون حدود ۳۲۰۰ فراسیاره یافته شده. از این میان، زمین‌سان‌ترینِ آن ها بر پایه ی "نمایه ی همانندی با زمین" (ESI)، سیاره ی گلیزه-۶۶۷س س (GJ 667Cc) و کپلر-۴۴۲ب هستند. ESI یک نمایه یا شاخص معیار است که توسط پژوهشگران آزمایشگاه زیست‌پذیری سیاره ای دانشگاه پورتوریکو در آرسیبو درست شده و در تعیین آن جرم، شعاع، دمای برآوردی سطح، و چند عامل دیگر نقش دارند.

امتیازهای ESI از میان ۰ تا ۱ است و عدد ۱ به همزاد کامل زمین تعلق می گیرد. امتیاز گلیزه-۶۶۷سی سی و کپلر-۴۴۲ب ESI برابر با ۰.۸۴ است (امتیاز کپلر-۱۸۶ف برابر با ۰.۶۱).
این نمودار سیاره های درونی سامانه ی خورشیدی را با سامانه ی کپلر-۱۸۶ب می سنجد، یک سامانه ی پنج سیاره ای که با ۵۰۰ سال نوری فاصله از زمین، در صورت فلکی ماکیان جای دارد. پنج سیاره ی کپلر-۱۸۶ب به گرد یک ستاره ی کوتوله، با جرم نصف خورشید می چرخند. تصویر بزرگتر
در جستجوی جهان های زمین‌سان
ماموریت ۶۰۰ میلیون دلاری کپلر که از ماه مارس ۲۰۰۹ با پرتاب تلسکوپ آغاز شد برای یافتن سیاره های زمین‌سان بنیان نهاده شد. هدف های اصلی تلسکوپ کپلر پیدا کردن فراسیاره های هم‌اندازه ی زمین در منطقه ی زیست‌پذیر و پیرامون آن، و تعیین میزان فراوانی این گونه دنیاها در کهکشان راه شیری است. این فراوانی به نام eta-Earth شناخته شده.

کپلر در آغاز به طور همزمان بیش از ۱۵۰ هزار ستاره را زیر نظر گرفت و به جستجوی اُفت نورهای کوچکی پرداخت که در اثر گذشتن سیاره ها از برابر این ستارگان رخ می داد [پدیده ی گذر]. چنین کاری نیاز به توانایی تنظیم بی‌اندازه دقیق داشت، یک توانایی که کپلر آن را در می ۲۰۱۳ با از کار افتادن دومین چرخ از چهار چرخ واکنشی جهت-نگهدارش از دست داد. [خواندید: * نکند کپلر هم بمیرد؟!]

این خرابی نقطه ی پایانی بود بر ماموریت اصلی سیاره‌یابی کپلر. ولی یک مجموعه داده ی بسیار بزرگ از آن به جا ماند که دانشمندان هنوز دارند آن ها را زیر و رو می کنند؛ در واقع همین ۱۲۸۴ سیاره ای که اکنون تایید شده اند از جمله ی "نامزدها"یی بوده اند که تلسکوپ کپلر تا ماه می ۲۰۱۳ یافته بود و تازه اعتبارشان تایید شده.

گروه دانشمندان کپلر دستکم تا اکتبر ۲۰۱۷ به کار اعتبارسنجی یافته های کپلر ادامه خواهند داد، زمانی که ماموریت اصلی این فضاپیما به پایان می رسد و آخرین کاتالوگ یافته ها -و مهم ترین برون‌یابی ها از این کاتالوگ- تمام می شود.

یکی از این برون‌یابی ها که بیش از همه مشتاق و چشم‌انتظار دارد eta-Earth است. آن بخش از داده های کپلر که تاکنون بررسی شده eta-Earth را حدود ۲۵% نشان می دهد، یعنی به گفته ی باتلا، به نظر می رسد یک چهارم از حدود ۷۰ میلیارد ستاره ی معمولی (رشته ی اصلی) در کهکشان راه شیری میزبان سیاره های سنگی در منطقه های زیست‌پذیرشان هستند.

باتلا می افزاید یافته های این تلسکوپ همچنین به دانشمندان برای ماموریت های آینده، مانند ماهواره ی پیمایش فراسیاره های گدرنده (TESS) و تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST)، که ناسا در تلاش است آن ها را به ترتیب در ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ راهی فضا کند کمک می کنند.

ماموریت تِس برای یافتن فراسیاره های نزدیکی ساخته شده که تلسکوپ JWST می تواند نشانه های زندگی را در جو آن ها جستجو کند.

یک ماموریت تازه برای کپلر
اندکی پس از خراب شدن چرخ واکنشی کپلر در می ۲۰۱۳، گروه دانشمندان ماموریت به راه حلی برای پایدارسازی این تلسکوپ با بهره از فشار نور خورشید و کمک دو چرخ واکنشی باقی مانده دست یافت. در سال ۲۰۱۴، کپلر یک ماموریت تازه به نام (کی۲) را آغاز کرد.

کپلر در ماموریت کی۲ به شکار سیاره ها ادامه خواهد داد، البته به شکل محدودتر. این تلسکوپ همچنین دامنه ی مشاهدات خود را برای رصد انفجارهای ابرنواختری، سیارک ها، و دیگر اجرام و پدیده های کیهانی گسترش داده.

به گفته ی باتلا، کپلر در ماموریت کی۲ ده های سیاره ی تایید شده یافته، به همراه چند صد مورد نامزد که هنوز در انتظار اعتبارسنجی‌اند. و این شمار می تواند تا مدت کوتاهی باز هم افزایش یابد.

چارلی سابک، مدیر ماموریت کپلر/ک۲ از مرکز فضایی ایمز ناسا نیز در نشست خبری روز دوشنبه گفت: «هم اکنون من فکر می کنم این فضاپیما وضعیت خوبی دارد.»

سابک می افزاید: «دو چرخ [واکنشی] دیگری که برای کپلر مانده عالی به نظر می رسند. آن ها درست کار می کنند.» «بنابراین تنها چیزی که ماموریت کی۲ را محدود خواهد کرد سوخت آنست و به برآورد کنونی من، این سوخت برای بیش از دو سال دیگر بسنده می کند. گمان می کنم در میانه ی تابستان ۲۰۱۸ به پایان برسد.»

-------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
exoplanet - NASA - Kepler space telescope - Earth - planet - Natalie Batalha - Ames Research Center - Kepler-1638b - Kepler-1229b - habitable zone - liquid water - sun - red dwarf - star - Kepler-452b - Kepler-186f - solar system - GJ 667Cc - Kepler-442b - Earth Similarity Index - ESI - Arecibo's Planetary Habitability Lab - Milky Way galaxy - reaction wheel - extrapolation - main-sequence - rocky planet - Transiting Exoplanet Survey Satellite - TESS - James Webb Space Telescope - JWST - K2 - supernova - asteroid - Charlie Sobeck -

منبع: Space.com

1 دیدگاه شما:

یاسر

سلام. بچه که بودم خیلی به نجوم علاقه داشتم، ولی وقتی فهمیدم مرز ندانسته هاش اینقدر زیاده، ترجیح دادم فقط به آسمان نگاه کنم و لذت ببرم. حالا این پسرعموهای زمین، اگر بتونن موجود زنده هم روشون پیدا کنن، جالب خواهند بود.

اگر به من هم سر بزنی، خوشحال می شم.

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه