دو پیکره‌ آشنا در جاهایی ناآشنا!

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
دو پیکره‌ی آشنا در جاهایی ناآشنا!
سمت چپ، سحابی گسیلشی (نشری) NGC ۷۰۰۰ را می‌بینیم که بخشی از آوازه‌اش به خاطر همانندی‌اش با شکل یکی از قاره‌های سیاره‌ی زیبایمان است، یعنی قاره‌ی آمریکای شمالی. منطقه‌ی گسیلشی سمت راستِ سحابی آمریکای شمالی نیز IC ۵۰۷۰ است که آن نیز به خاطر شکلش، به نام سحابی پلیکان خوانده شده.
این دو سحابی درخشان که با یک ابر تیره‌ی غبار کدر از هم جدا شده‌اند، حدود ۱۵۰۰ سال نوری از ما فاصله دارند. در این فاصله، گستردگی این نمای ۴ درجه‌ای برابر با ۱۰۰ سال نوری است.
این چشم‌انداز کیهانی زیبا از همگذاری تصاویر باند باریک به وجود آمده تا جبهه‌های یونشی درخشان و جزییات ظریف پیکره‌های غبارآلود تیره‌ای که در برابر این سحابی‌ها به حالت ضدنور و تمام تیره در آمده را نمایش دهد. این داده‌های باند باریک، پرتوهایی که از اتم‌های هیدروژن، گوگرد، و اکسیژن گسیلیده شده را در بر دارد و در اینجا با رنگ‌آمیزی علمی دیده می‌شوند.
این دو سحابی را در یک آسمان تاریک می‌توان با یک دوربین دوچشمی مشاهده کرد. برای دیدن آن ها به شمال خاور ستاره‌ی پرنور دُنُب (رِدف) در صورت فلکی ماکیان نگاه کنید.

-------------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
emission nebula - NGC 7000 - planet - continent - North America Nebula - IC 5070 - Pelican Nebula - narrow band - silhouette - atomic hydrogen - sulfur - oxygen - star - Deneb - constellation of Cygnus the Swan

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه