برجی رو به قطب شمال آسمان

اگر به بالای این برج سنگی سده‌ی ۱۳ بروید احساس خواهید کرد که می‌توانید به قطب شمال آسمانی دست بزنید، همان نقطه‌ای که در مرکز همه‌ی این کمان‌هایی که از رد ستارگان در آسمان درست شده.
این تصویر خوش-ترکیب‌ که رد چند شهاب هم در آن دیده می‌شود از پیوند رشته‌ای از نماها با نوردهی ۴۵ ثانیه‌ای پدید آمده که همگی در مدت ۵ ساعت و نیم از شب تاریک ۷/۸ ژوییه گرفته شد بودند. نماها به کمک یک دوربین دیجیتال که بر روی یک سه پایه در جایی از دشت ماراتون، یونان گذاشته شده بود گرفته شدند.
گفتن ندارد که رد شکوهمند ستارگان در آسمان بازتابیست از چرخش روزانه‌ی سیاره‌ی زمین به گرد محورش. راستای این محور به مرکز این کمان‌های هم‌مرکز در آسمان شب می‌رسد.
ستاره‌ی پرنور قطبی که به طور قراردادی، هم برای عکاسان و هم برای اخترناوبران (ناوبران فلکی) در نیمکره‌ی شمالی به عنوان ستاره‌ی شمال شناخته می‌شود، به دلیل نزدیکی بسیار به قطب شمال آسمانی، تنها ردی کوتاه از خود در شکاف بالای برج پدید آورده است.


--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
North Celestial Pole - star - meteor - Marathon - Greece - planet - Earth. - star trail - daily rotation - axis - concentric arcs - Polaris

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه