نبرد سه زیباروی کیهانی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این نمای تلسکوپی زیبا که از همگذاری رنگ‌های زرد و آبی پدید آمده، سه کهکشان را می‌بینیم که ۹۰ میلیون سال نوری دورتر از زمین، در صورت فلکی دوشیزه (خوشه) با یکدیگر در نبردی کیهانی‌اند.
در سمت راست چارچوب دو ستاره‌ی پرنورِ کهکشان خودمان دیده می‌شود که رنگمایه‌ی این سه کهکشان را بازتابانده‌اند، یادآور این نکته که ستارگان کهکشان خودمان هم همانند ستارگان جزیر‌ه‌های کیهانی دوردستند.
کهکشان زردفام NGC ۵۵۶۶ با بازوهای مارپیچی پهن و گشاده و رگه‌های تیره‌ی غبار، ۱۵۰ هزار سال نوری قطر داشته و کهکشانی غول پیکر است. درست بالای آن، کهکشان کوچک و آبی رنگ NGC ۵۵۶۹ جای دارد و نزدیک میانه‌ی تصویر هم عضو سوم و چندرنگ این گروه به نام NGC ۵۵۶۰ را می بینیم. نمای کشیده‌ی NGC ۵۵۶۰ دستاورد برهم‌کنش با NGC ۵۵۶۶ است که آن را کش آورده و پیکرش را به هم ریخته است.
این سه‌گانه‌ی کهکشانی با عنوان "آرپ ۲۸۶" در سال ۱۹۶۶ در "اطلس کهکشان های ویژه‌"ی هالتون آرپ نیز ثبت شده اند. هر چند که امروزه دیگر می‌دانیم که این برهم‌کنش های کیهانی نه پدیده‌هایی ویژه، بلکه بخشی معمول از روند فرگشت کهکشان‌ها هستند.

--------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
constellation Virgo - Milky Way - star - galaxy - island universe - spiral arm - dust lane - NGC 5566 - NGC 5569 - NGC 5560 - trio - Halton Arp - Atlas of Peculiar Galaxies - Arp 286

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه