رسیدن سیاره بهرام به نزدیکترین نقطه به زمین و گذشتن از آن


هنگامی که زمین در مدارش به گرد خورشید، سیاره‌ی بهرام (مریخ) را پشت سر می‌گذارد و یک هم‌ترازی کوتاه مدتِ خورشید-زمین-بهرام پدید می ‌آید، یعنی هر سه روی یک خط جای می‌گیرند، این سیاره در آسمان زمین بزرگ‌تر از همیشه دیده می‌شود. این همترازی به نام پادیستان (به عربی: مقابله) نامیده می‌شود.
هم‌ترازی زمین و بهرام به هنگام پادیستان- منبع
ویدیویی که اینجا می‌بینید پادیستان بهرام را نشان می‌دهد که اوایل امسال رخ داد. همه‌ی نماهایی که ویدیو از پیوندشان ساخته شده از روی زمین و با یک تلسکوپ کوچک گرفته شده‌اند.
بزرگی بهرام در ویدیو پیوسته تغییر می‌کند که واقعیت هم همین است. پرش‌های ماه به ماهِ ویدیو به دلیل ویرایش آنست.
در ماه مارس -نخستین ماه در ویدیو- زمین به نسبت از بهرام دورتر است و از زاویه‌ی کج دیده می‌شود، به همین دلیل کوچک و کمی کم‌تر از گام کامل به نظر می‌رسد (گام گوژ یا محدب). در ادامه و در ماه‌های بعدی، بهرام کم کم بزرگ‌تر شده و گام آن هم پُرتر می‌شود.
روزی که زمین و بهرام به نزدیک‌ترین نقطه رسیده و روی یک خط جای گرفتند (همان پادیستان) روز ۲۲ مِی بود. تا ژوئن، زمین بهرام را پشت سر گذاشته بود و از دید ما، سمت راستش در سایه بود.
بهرام در ادامه‌ی سال ۲۰۱۶ روز به روز از چشم ما کوچک‌تر خواهد شد. ولی اگر آن را در هر زمانی هم از روی زمین دنبال کنیم، آن را هرگز در گام هلال نخواهیم دید.

پادیستانی های بهرام هر ۲۶ ماه یک بار رخ می دهند. آخرین بار پیش از این، در سال ۲۰۱۴ رخ داده بود. در اینجا خواندید: * چند شب دیگر زمین به نزدیک ترین فاصله از بهرام می رسد 
نمای سیاره‌ی بهرام از روی زمین در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸. منبع عکس
---------------------------------------------
کانال تلگرام یک ستاره در هفت آسمان:

واژه نامه:
Mars - Earth - Sun - opposition - full phase - gibbous - crescent phase

منبع: apod.nasa.gov

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه